16. September 2020

Bylo expedováno 23,45 tuny použitých nápojových kartonů ke zpracování na hygienický papír pro Brežičany

Dnes ze sběrného střediska Boršt pri Cerkljah vyjel kamion s 23,45 tunami použitých nápojových kartonů. Bude z něj vyroben recyklovaný hygienický papír, který bude využíván ve veřejných institucích v Brežicích, které jsou zařazeny do jejich komunálního materiálového koloběhu. Od zavedení projektu doposud zachránili 267 stromů a emise CO2 snížili o 16 695 kg.

Při expedici kamionu, kterým si Brežičané připomněli svůj komunální materiálový koloběh nápojových kartonů a hygienického papíru, se sešli partneři koloběhu a uživatelé recyklovaného hygienického papíru. K nim patří i Základní škola Brežice, její ředitelka Mgr. Marinka Lubšina Novak popsala začátky: »Základní škola Brežice se k tomuto projektu s radostí připojila. Nejprve jsme vyzvali žáky, aby začali sbírat použité nápojové kartony. Také jsme jim ukázali, co z nich je možné vyrobit, respektive je recyklovat. Poté následovala i kratší soutěž. Kromě toho jsme se rozhodli, že recyklovaný hygienický papír začneme i nakupovat. Tímto dětem ukazujeme, co je to oběhové hospodářství a jak funguje náš komunální materiálový koloběh, kdy umožňujeme výrobu recyklovaného hygienického papíru z použitých nápojových kartonů. Používáme ho již rok.«

 

Více než půl milionu kusů recyklovaných použitých nápojových kartonů

Brežičané jsou hrdí na dosavadní ekologické úspory. Zachránili 267 stromů a zabránili těžbě 1068 m2 lesa. Recyklací více než 586 000 kusů použitých nápojových kartonů snížili emise CO2 o 16 695 kg. Mila Levec, místostarostka Obče Brežice, zdůraznila: »Obec Brežice se s radostí účastní projektů, které přispívají ke snížení znečištění životního prostředí. Proto jsme ke konci roku 2018 přistoupili k projektu a ke spolupráci vybídli i naše veřejné instituce, se kterými spotřebujeme 33 tun hygienického papíru ročně. Nyní ho získáme ze zpracovaných použitých nápojových kartonů. Můžeme s jistotou tvrdit, že oběhová kultura je nyní skutečně v našich rukou.«

 

Mgr. Jadranka Novoselc, ředitelka Technických služeb Brežice, vyzvala ke spolupráci veřejných institucí a obyvatel obce: »Projekt Oběhová kultura v našich rukou jsme iniciovali před rokem a půl. Těší nás, že je do projektu aktivně zapojeno stále víc firem a institucí v brežické obci. Vyzývám také ostatní, aby se do akce zapojili a společně tak podpoříme přírodu.« 

Odeslání se zúčastnili i Drago Ferlan a Bojana Zevnik z Technických služeb Brežice, Goran Ambrož ze společnosti Dinos a Niko Kumar z Circular Shield.

Goran Ambrož, vedoucí Dinosova programu nekovů a obalového schématu popsal, proč je právě Dinos jedním ze stakeholderů v Komunálním materiálovém koloběhu: »Dinos povzbuzuje a podporuje projekty oběhového hospodářství, i projekt Komunální materiálový koloběh. V Dinosu prostřednictvím autorizované obalové společnosti dbáme na zvyšování povědomí veřejnosti, správné a důsledné třídění odpadu a následně i třídění jednotného odpadu, jakým jsou v našem dnešním případě nápojové kartony, které putují ke zpracování a vrací se v podobě hygienického papíru do stejného prostředí. V Dinosu oběhové hospodářství vlastně realizujeme od samého začátku firmy v roce 1946, protože ve skutečnosti sbíráme odpadní suroviny a připravujeme je k opětovnému použití.«

Jako tvůrce komunálního materiálového koloběhu nápojových kartonů a hygienického papíru poukázal Niko Kumar na dynamiku řízení koloběhu: »Jelikož je komunální materiálový koloběh nápojových kartonů a hygienického papíru zaveden, spravujeme v něm neustále více aspektů. K náročnějším patří koordinace množství sesbíraných použitých nápojových kartonů a množství spotřeby recyklovaného hygienického papíru v zapojených institucích. Vzhledem k tomu, že institucí stále přibývá, přispívají tak ke stabilitě tohoto projektu oběhového hospodářství v místní komunitě.«

28. julij – dan okoljskega dolga 2022

Danes, 28. julija, je globalni dan okoljskega dolga 2022. To…

Circular Shield med pionirji ponovne uporabe na konferenci Zero waste

Z Ekologi brez meja smo na letni konferenci Zero waste občin…

Na Osnovni šoli Orehek smo se učili, kako iz embalaže tetrapak nastane papir

Eko dan je na Osnovni šoli Orehek pri Kranju potekal v znamenju…