Rozšíření týmu a smělé plány na 2021

Projekt zřízení komunálních materiálových koloběhů (KMK) nápojových kartonů a hygienického papíru se během epidemie nezastavil. Naopak – toto období jsme efektivně využili k rozšíření týmu a přípravě a aktivizaci nových stakeholderů. Budeme usilovat o to, aby byl projekt v roce 2021 znovu oživen v mnoha regionech po celém Slovinsku.

K týmu se v prosinci přidala národní koordinátorka, která bude zajišťovat podporu tohoto důležitého projektu oběhového hospodářství. Toto místo obsadila Špela Gutnik, která se předtím jako ředitelka obchodu a marketingu aktivně podílela na vedení jednoho z předních mediálních vydavatelství ve Slovinsku. Jako vedoucí projektů se podílela i na vývoji produktů a komunikačních řešení a digitalizaci firmy. Její rozsáhlé znalosti a dlouholeté zkušenosti v oblastech managementu, prodeje a marketingu budou hrát důležitou roli při rozšiřování projektů KMK. Jako národní koordinátorka bude mít Gutnik na starosti zakládání nových KMK a získávání nových členů v obcích, které se již projektu aktivně účastní.

Projekt zavádění KMK je v první řadě určen k zvýšení povědomí vedení a členů místních komunit o tom, že mohou položit základy udržitelného rozvoje prostřednictvím změněného způsobu nakládání s obalovým odpadem a tak dlouhodobě ovlivnit pozitivní dopad na místní komunitu, hospodářství a životní prostředí.

Komunální materiálový koloběh je možné vytvořit v každé obci nebo městě v EU, které má zavedený systém tříděného odpadu.

Vzhledem k tomu, že ve Slovinsku se obce ve spolupráci s technickými službami ve většině případů efektivně starají o třídění odpadu, je tedy cesta k zavedení KMK relativně snadná. Dosavadní výsledky již zavedených KMK svědčí o tom, že projekt má také významný vliv na zachování a ochranu životního prostředí.

Pro ilustraci na tomto místě uvádíme jen pár náhodných čísel:

  • KMK jsou ve Slovinsku již zavedeny v celkem 10 obcích ve Slovinsku, projekt tak pokrývá téměř pětinu populace;
  • v rámci projektu se dosud shromáždilo přes 17 milionů kusů (cca 600 tun) obalového odpadu;
  • díky tomu bylo ve Slovinsku do dnešního dne zachráněno 7 789 stromů a emise CO2 se snížily o 486 000 kilogramů.

Lublaň, Novo mesto a Brežice jako průkopníci v oblasti zavedení KMK představují přínosný zdroj informací a příkladů osvědčených postupů, na základě kterých můžeme plánovat rozšíření projektu a procesy pro získávání nových aktivních členů.

Do konce roku 2021 se budeme snažit počet obyvatel zapojených do aktivních KMK zdvojnásobit.

Naším posláním je a zůstává oběhová kultura

Projekt KMK je projektem oběhového hospodářství. Globálně se potýkáme s omezenými přírodními zdroji a rostoucí populací, takže pro dlouhodobou udržitelnost musíme s přírodními zdroji nakládat hospodárněji a snažit se je déle udržet ve spotřebním cyklu.

Zavedením děláme KMK právě to– ve spolupráci s obcemi, technickými službami a obyvateli měníme způsob nakládání s odpady. Stávající systém nakládání s použitými nápojovými kartony se transformuje do oběhového modelu. Účelově sesbírané obaly v místních komunitách se recyklují, získává se z nich celulóza, ze které vyrábíme hygienické výrobky, které se jako koncové výrobky vrací do stejných místních komunit, kde byly obaly sbírány jako zdroj surovin. Tím se kruh uzavírá.

Pokud by všichni žili jako Slovinci, spotřebovali bychom každý rok tři planety přírodních zdrojů

Slovinsko totiž do 26. dubna letošního roku vyčerpalo veškeré přírodní zdroje, které má na běžný rok k dispozici. Z globálního pohledu však den ekologického dluhu v roce 2020 připadl na 22. srpna.

Zavedením KMK, kde umožňujeme opětovné použití obalového odpadu, Slovinsko také přímo pracuje na zlepšení slovinských statistik životního prostředí a opravdu doufáme, že náš projekt bude moci významně přispět k podpoře kultury oběhového hospodářství a podpoře udržitelného rozvoje.