Veřejný holding Lublaň obdržel za komunální materiálový koloběh nápojových kartonů a hygienického papíru ocenění za osvědčené postupy udržitelného rozvoje měst

Pod názvem »Společně zeleně« se Veřejný holding Lublaň přihlásil do výběrového řízení Institutu IPoP »Města městům« s projektem komunálního materiálového koloběhu nápojových kartonů a hygienického papíru, který v současnosti zahrnuje 39 veřejných společností a institucí v Lublani. Jde o projekt oběhového hospodářství, ve kterém se místo primárních surovin pro výrobu hygienického papíru využívá druhotná surovina – recyklované použité nápojové kartony ze stávajícího systému nakládání s odpady v obci.

Své rozhodnutí odůvodnila hodnotící komise při výběru z 15 nejlepších takhle: »systém zadávání společných a zelených veřejných zakázek představuje velký potenciál pro všechny obce, které mají sílu investovat do místního a zeleného rozvoje prostřednictvím chytrých veřejných zakázek«.

Institut IPoP prostřednictvím výběrového řízení »Města městům« letos v létě vyzval obce a veřejné podniky, aby se podělily o své osvědčené postupy udržitelného rozvoje měst. K výběrovému řízení dorazilo 29 projektů ze 13 slovinských obcí. Hodnotící komisi pro výběr toho nejlepšího tvořili Tomaž Miklavčič z Ministerstva životního prostředí a územního plánování, Mojca Švajger z obce Tržič a Nina Plevnik a Petra Očkerl z IPoP.

Projekt je součástí programu URBACT, jehož posláním je propagovat a podporovat udržitelný a integrovaný rozvoj měst. Vybraná města s osvědčenými postupy obdrží cenu Města městům ta osvědčené postupy pro udržitelný rozvoj měst, které zahrnuje zveřejnění v katalogu Města městům # 3, šíření prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí, animaci o osvědčených postupech a prezentaci na akci.
Více o projektu Města městům a letošních nositelích cen: ZDE.