10 obcí ve Slovinsku sesbírané obaly recykluje na hygienický papír, který bude použit v obci

Ve Slovinsku se zvyšuje množství vyprodukovaného odpadu a také roste množství komunálního odpadu. Proto je nezbytně nutné, abychom si položili otázku, jaká je naše strategie nakládání s komunálním odpadem – alespoň s tou částí, kterou lze znovu dobře využít. Takovým příkladem jsou nápojové kartony, které lze zpracovat na recyklovaný hygienický papír.

Místo obvyklého zdroje (dřevo) se jako surovina pro papír používá celulóza z použitých nápojových kartonů, která se ve Slovinsku odkládá do žlutých kontejnerů. Tento projekt oběhového hospodářství řídí firma Circular Shield d.o.o.

Projekt materiálových koloběhů použitých nápojových kartonů a recyklovaného hygienického papíru dnes úspěšně funguje v 10 obcích ve Slovinsku. Kromě Lublaně a Noveho mesta k projektu přistoupily i Brežice, Mirna Peč, Žužemberk, Dolenjske Toplice, Škocjan, Šentjernej, Straža, Šmarješke Toplice.
Obaly sesbírané v obcích se zasílají k recyklaci – a vrací se jako nový koncový výrobek – hygienický papír, který ve svých prostorách využívají veřejné obecní podniky a také některé soukromé společnosti. Za účelem takového zpracování již obecní technické služby odeslaly k recyklaci přes 640 tun obalů.