Veřejnost podporuje fungování materiálových koloběhů; obyvatelé jsou hrdí na to, že ve veřejných institucích a podnicích používají recyklovaný toaletní papír

V březnu jsme zkoumali vliv materiálových oběhů na obyvatele obcí, které jsou zapojeny do programu Komunální materiálový koloběh Novo mesto. Výsledky výzkumu jsou povzbudivé, protože ukazují, že Slovinci jsou velmi ekologicky uvědomělí a není jim lhostejné, jak obce a technické služby s obalovým odpadem nakládají.

Průzkum ukázal, že až 99 % lidí, kteří žijí na území KMK Novo mesto, podporují použití výrobků z materiálového koloběhu ve veřejných institucích a podnicích.

Průzkum, který pro naši firmu provedla agentura Mediana, jsme realizovali v 8 obcích na Doleňsku: v městě Novo mesto a v obcích Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice a Žužemberk. Do průzkumu bylo zapojeno 404 osob, dotazování probíhalo prostřednictvím web panelu a telefonu. Mezi respondenty bylo i 100 skutečných uživatelů recyklovaného hygienického papíru, kteří jako zaměstnanci veřejných institucí a podniků v těchto obcích používají výrobky z materiálového koloběhu. Položili jsme jim i doplňující otázky, kterými jsme ověřovali kvalitu výrobků – víceúčelových ručníků, kapesníků a toaletního papíru – vyrobených z recyklovaného obalového odpadu.

Respondenti byli požádáni, aby hodnotili produkty podle několika charakteristik: savost, barva, pocit při dotyku a celkový pocit kvality. Na stupnici od 1 do 5 získaly výrobky vysoké hodnocení – nejvyšší skóre byla savost (hodnocení 4), následovala barva (hodnocení 3,9) a pocit při dotyku a celkový pocit kvality (obě hodnocení 3,8).

Jinak v průzkumu respondenti projevili velmi vysokou (více než 90 %) informovanost a péči o přírodní prostředí. Dále jsme se dozvěděli, že více než 80 % obyvatel uvedených obcí podporuje aktivity jednotlivců a organizací zapojených do ekologických projektů. Více než 80 % obyvatel již pravidelně třídí obalový odpad a vzhledem k informovanosti o projektu materiálových koloběhů budou třídění nápojových kartonů věnovat ještě větší pozornost. 90 % lidí se také domnívá, že takové projekty, jako je komunální materiálový koloběh obalového odpadu a recyklovaného hygienického papíru, jsou důležité pro ochranu životního prostředí a že je správné, že místní veřejné instituce upřednostňují takové výrobky před ostatními.