Vysoké hodnocení pro náš oběhový model

22. dubna slavíme Světový den Země. Jelikož nás média intenzivně oslovují všemi svými kanály, můžeme tento den využít i k zamyšlení nad našimi praktikami a životním stylem – jací jsme jako spotřebitelé (či firma) a jak pracujeme? Položme si otázku, jaký je náš vztah k životnímu prostředí, odpadům, nakupování, potravinám – kolik obalů za měsíc „vyrobíme“ a kolik energie spotřebujeme? Mohli bychom něco udělat jinak?

Vzhledem k tomu, že ve Slovinsku spotřebujeme ročně v průměru 3x více přírodních zdrojů, než máme k dispozici, je úvaha rozhodně na místě.
Také ve firmě Circular Shield, kde se zabýváme zaváděním a řízením programů oběhového hospodářství ve slovinských obcích, jsme využili této příležitosti a prověřili, kde je ještě prostor pro zlepšení.

Pomocí skóre hodnocení oběhovosti firem (Circularity Assessment Score*) jsme změřili oběhovost naší činnosti. Ta se měří podle několika faktorů: zahrnutí obnovitelných zdrojů, designu výrobku/služby, využití odpadu jako zdroje, integrací digitálních technologií…

Hodnocení oběhovosti firmy Circular Shield: 84,6 %.

To nás staví vysoko na žebříčku – do kategorie společností s vyvinutým modelem oběhové činnosti, mezi tzv. »Circular Frontrunners«. S výsledkem můžeme být velmi spokojeni, ale i do budoucna se budeme snažit o zlepšení.

Hodnocení oběhovosti nám pomáhá pochopit současnou úroveň cirkularity. Použitím takových pomůcek se informujeme o potenciálních nevyužitých oběhových příležitostech a zároveň měříme svůj pokrok.

*Oběhovost svojí firmy můžete změřit zde: https://www.circularbusiness.academy