Nápojový karton je udržitelný obal

Slovo tetrapak jsme si pro potřeby článku zapůjčili od výrobce, jinak však hovoříme o kompozitním nápojovém kartonu. Kromě firmy Tetra Pak jsou největšími výrobci těchto obalů i Elopak, SIG Combibloc, Stora Enso a BillerudKorsnäs, kteří se spojili, aby vytvořili společnou vizi budoucnosti odvětví a ochrany životního prostředí. Založili ACE – alianci výrobců nápojových kartonů pro tekuté potraviny a životní prostředí, která sleduje důležitý cíl: poskytovat co nejudržitelnější, obnovitelné, klimaticky pozitivní a oběhové obaly na potraviny.

K dosažení stanovených plánů se odvětví zavazuje k důležitým opatřením ve všech oblastech, od udržitelné těžby materiálů až po snižování klimatických dopadů, dekarbonizaci a sběr i zpracování použitých nápojových kartonů.

Dnes se v Evropě recykluje více než 50 % kompozitních nápojových kartonů a ve Slovinsku více než 40 %. Do roku 2030 však hodlají výrobci, kteří jsou členy alienace ACE, dosáhnout 90% podílu sběru a alespoň 70% míry recyklace.

Nápojové kartony na tekuté potraviny jsou recyklovatelná, nízkouhlíková obalová řešení, která chrání potraviny a nápoje, umožňují bezpečné používání produktů i přepravu a omezují plýtvání potravin. Prostřednictvím závazků a cílů stanovených v Plánu do roku 2030 budou výrobci usilovat o to, aby jejich obaly i nadále aktivně přispívaly k ambicím Evropské zelené dohody, zejména klimatické neutralitě, oběhovosti, biologické rozmanitosti a odolným potravinovým systémům, aniž by ohrozily zdraví a bezpečnost spotřebitelů. Výrobci se snaží dosáhnout do roku 2030 cíle, aby jejich obaly byly obalovým řešením s nejnižší uhlíkovou stopou.

Komunální materiálový koloběh nápojových kartonů a hygienického papíru

Ve Slovinsku je již přibližně 5,5 % nápojových kartonů recyklováno za účelem výroby hygienického papíru, který se používá ve veřejných institucích a podnicích v obcích, kde byl zřízen Komunální materiálový koloběh použitých nápojových kartonu a hygienického papíru. Jde o program oběhového hospodářství, ve kterém místní komunita správnou likvidací nápojových kartonů zajistí celulózu pro výrobu hygienického papíru v obecních institucích a podnicích. Tento model zatím zavedlo 15 obcí, kde nakládání s odpady řeší firmy Voka Snaga Ljubljana, Technické služby Novo mesto, Technické služby Brežice a Technické služby Kranj.

Jde o dobrý příklad uzavřené materiálové smyčky, která zároveň zajišťuje soběstačnost se zdrojem surovin a umožňuje kontrolu nad náklady na používání hygienického papíru

 

Důležitá fakta o nápojovém kartonu:

Z čeho se nápojový karton skládá

V průměru až 75 % nápojových kartonů tvoří karton (papír), který je vyroben z dlouhých pevných papírových vláken, která lze několikrát recyklovat. 20 % obalu je vyrobeno z plastu (polyetylen, který chrání výrobek před vlhkostí) a 5 % z hliníku (ten chrání výrobek před světlem, vzduchem a mikroorganismy).

Jak nápojové kartony správně třídíme a odkládáme

Po použití výrobku obal důkladně vyprázdněte, rozložte jeho okraje, srovnejte, uzavřete víčkem a vložte do vhodného kontejneru nebo pytle (ve Slovinsku se většinou jedná o žluté kontejnery). Tím se ušetří místo v kontejnerech a obaly se připraví tak, aby je mohly autorizované obalové společnosti vytřídit a předat k recyklaci.

Postup zpracování nápojových kartonů

Použité nápojové kartony smícháme s vodou v tzv. puleru, míchači. Odstředivá síla odděluje vrstvy tří materiálů, ze kterých se skládá: celulózová vlákna z kartonové části, hliníkovou folii a polyethylen. Nejdůležitější částí procesu je čištění těchto tří složek, kterého lze naštěstí dosáhnout pouze mechanickým ošetřením a vyhnout se tak použití chemikálií. Pomocí vhodného strojního zařízení se celulózová vlákna čistí vodou a sterilizují párou při 120 °C.

Nápojové kartony lze přeměnit na nové, užitečné a kvalitní hygienické papírové výrobky, jako jsou kapesníky, ručníky, toaletní papír. Takto recyklovaný karton z nápojových kartonů koluje v nových produktech, čímž zachováme dřevo, cenný přírodní zdroj.

Ze směsi plastu a hliníku se vyrobí zásobníky na papírové ručníky, nábytkové prvky a podobně.