Obalový odpad nemusí být odpad

Jedna tuna starého papíru zachrání 17 vzrostlých stromů v přírodě. Nápojový karton (tzv. tetrapak) se skládá ze 75 % z celulózy, kterou je možné recyklovat na hygienický papír vysoké kvality.

Společnost Circular Shield projektem Komunální materiálový koloběh ve Slovinsku zajistí zpracování již více než 5 % veškerých použitých kartonových nápojů. Jde o dobrý příklad oběhového hospodářství v místních komunitách. Jedním z klíčových partnerů projektu je DINOS, společnost pro nakládání s odpady, která také chápe důležitost opětovného využití odpadních materiálů a je ve Slovinsku známa – kromě sběru a zpracování druhotných surovin v průmyslu a službách – mnoha osvědčenými postupy, od sběru starého papíru ve školkách a školách až po sběr odpadu z plastových nápojových lahví a plastových víček pro různé humanitární projekty.

Vzhledem k znepokojivým údajům, že ve Slovinsku roste množství produkovaného komunálního odpadu, budou takové projekty nabývat na významu. Souběžně s hledáním dobrých řešení, jak zajistit opětovné využití odpadu, společnosti Dinos a Circular Shield působí také v oblasti osvěty o správném nakládání s odpady a nutnosti jejich snižování.