Komunální materiálový koloběh brzy i na Slovensku

Projekt Komunální materiálový koloběh nápojových kartonů a hygienického papíru, který veSlovinsku úspěšně funguje již v 15 obcích, brzy ožije i na Slovensku. K týmu Circular Shield se v červenci přidala národní koordinátorka pro Slovensko, která bude zajišťovat zavedení a rozvoj tohoto důležitého projektu oběhového hospodářství. Toto místo obsadila Ivona Urbanová, odbornice na životní prostředí a nezávislá poradkyně pro nakládání s odpady. Urbanová má dlouholeté zkušenosti s vývojem nových řešení pro nakládání s odpady – jako obchodní manažerka v mezinárodní společnosti pro nakládání s odpady FCC a později jako nezávislá poradkyně spolupracovala s průmyslem a obcemi, aby jim pomohla na cestě k udržitelnému rozvoji a implementaci řešení oběhového hospodářství z oblasti odpadů.

Jako národní koordinátorka pro Slovensko bude mít Ivona Urbanová na starosti zakládání a rozvoj Komunálních materiálních koloběhů, získávání příznivců a členů v zúčastněných obcích. Jedním z klíčových cílů tohoto programu oběhového hospodářství je zvýšit povědomí vedení a členů místních komunit o tom, jak mohou položit základy udržitelného rozvoje prostřednictvím změněného způsobu nakládání s obalovým odpadem a tak dlouhodobě ovlivnit pozitivní dopad na místní komunitu, hospodářství a životní prostředí.

Komunální materiálový koloběh je možné vytvořit v každé obci nebo městě v EU, které má zavedený systém tříděného komunálního odpadu. Své poznatky a zkušenosti proto budeme postupně prezentovat v dalších zemích EU, které projeví zájem.