Město Novo mesto s nejvyšším podílem zapojených členů

Město Novo Mesto (MONM) se stává vzorem pro zelené a cirkulární veřejné zakázky. Až 21 veřejných úřadů a podniků, včetně Města Novo mesto se spojilo ve společné veřejné zakázce na hygienický papír vyrobený z recyklovaných místních nápojových kartonů.

 

Smlouvu na dodání hygienického papíru podepsali starosta Města Novo mesto Mgr. Gregor Macedoni a ředitelka firmy Valtex, d. o. o., Špela Redjko.

 

Jedná se o upgrade projektu oběhového hospodářství nápojových kartonů (KEMSO) z roku 2015, kdy byl místní komunální materiálový koloběh nápojových kartonů zaveden jako první ve Slovinsku právě v Novem mestu. Z důvodu dobrých referencí a zkušeností prvních uživatelů se obec rozhodla, že do projektu přizve i zbývající obecní úřady.

 

Město Novo mesto jako první obec ve Slovinsku, která ke společné zelené a cirkulární veřejné zakázce přizvala i ostatní veřejné úřady, jde příkladem a povzbuzuje veřejné instituce, aby se ve větší míře a odvážněji chápaly realizace těchto veřejných zakázek a do své nabídky zahrnovaly výrobky a služby z programů oběhového hospodářství, které méně zatěžují životní prostředí a které umožňují recyklaci místně sesbíraného obalových odpadů.

 

Jak uvedl starosta Mgr. Gregor Macedoni, dnešním podpisem smlouvy město Novo mesto uskutečňuje svoji vizi stát se přední místní komunitou v oblasti oběhového hospodářství. »Touto realizovanou veřejnou zakázkou zajišťujeme velký objem použití hygienického papíru v našich veřejných institucích«, doplnil starosta. Při podpisu také vysvětlil, že kritériem veřejné zakázky bylo kromě snížení nabídkové ceny i dodržení kritéria »zero waste«. Vybraný poskytovatel nabídl i nejnižší nabídkovou cenu. Tato nabídka zajišťuje většině zapojených institucí nižší cenu, než jakou měly doposud. To potvrzuje tezi, že zelená rozhodnutí nemusí být nezbytně dražší.

 

Ředitelka firmy Valtex, d. o. o., Špela Redjko při podpisu zdůraznila, že jsou na spolupráci s obcí hrdí a že byli vybráni jako vhodný partner pro stanovený projekt a jeho cíle. Ještě dodala: »Ve společnosti VALTEX jsme zavázáni k udržitelnému podnikání. Posláním naší společnosti je pomáhat našim partnerům při postupném nebo okamžitém přechodu na používání udržitelných výrobků v oblasti hygieny objektů v prostorách určených pro bezpečí a pohodu zaměstnanců, návštěvníků a dalších uživatelů. Při výběru výrobků se řídíme zásadou dosáhnout jimi nejlepších výsledků a vytvořit pozitivní efekty pro životní prostředí i pro širší komunitu a spoluvytvářet prostor pro zdravý život.«

 

Zelené a cirkulární veřejné zakázky jsou oblíbeným a aktuálním tématem i na evropské úrovni, protože se město Novo mesto jako partner účastní evropského projektu CircLocal, jehož cílem je výměna osvědčených postupů v oblasti cirkulárního zadávání veřejných zakázek. V celé Evropě se veřejné zakázky soustředí na prevenci korupce a zajištění nejnižších cen dodaného zboží a služeb a partneři projektu poukazují na potřebu stanovit nové standardy v zadávání veřejných zakázek, které podporují inovace, oběhové hospodářství a směřují k sociálním a environmentálním cílům. V rámci projektu obec založila místní síť organizací působících v oblasti oběhového hospodářství a připravuje mezinárodní workshop, který bude 6. a 7. října 2021 probíhat na webu, na kterém mimo jiné představí i společnou veřejnou zakázku papírové konfekce jako vzorový příklad zeleného a cirkulárního zadávání veřejných zakázek.