Společnost Tetra Pak vyzývá k odpovědnému nakládání s obaly

Průměrně až 75 % nápojových kartonů představuje karton, který z dlouhých, silných papírových vláken, která lze recyklovat a vyrobit z nich nové, použitelné výrobky, jako jsou hygienické papírové kapesníky, ručníky, toaletní papír a další. Důležité je, abychom prázdné obaly správně odložili do žlutých kontejnerů, protože tak mohou být pomocí stávajícího systému nakládání s odpady odevzdány k zpracování.

Společnost Tetra Pak aktivovala kampaň, která podporuje odpovědné chování zákazníků a upozorňuje je na oběhový charakter jejích obalů.

Dragan Rajković, ředitel udržitelného rozvoje ve společnosti Tetra Pak Východní Evropa, vyzdvihuje: »Ve společnosti Tetra Pak jsme tuto kampaň iniciovali ve spolupráci s partnery, abychom oslovili nejširší okruh spotřebitelů a dokázali, že je udržitelnost součástí našich řešení a zároveň součástí všedního dne. Tetra Pak je zaměřen na nízkouhlíková a cirkulární řešení, která zohledňují klimatický dopad surovin a výrobní hodnotové řetězce. Nová řešení vyvíjíme na základě surovin z obnovitelných zdrojů a na rostlinné bázi. Obdrželi jsme za ně ocenění, protože Tetra Pak obdržel uznání mezi 50 firmami, které zavádějí inovativní řešení adresovaná udržitelným a klimatickým výzvám.«

Komunální materiálový koloběh – místní komunita sbírá použité nápojové kartony jako zdroj surovin pro svůj hygienický papír 

Ve Slovinsku byla již před lety zavedena i průkopnická oběhová praxe – Komunální materiálový koloběh nápojových kartonů a hygienického papíru, kde místní komunity tříděně sesbírané nápojové kartony účelově pošlou k recyklaci, aby z nich vyrobily hygienický papír, který používají veřejné instituce ve stejné komunitě, v níž obaly byly sesbírány. V místní komunitě tak prostřednictvím cíleného sběru a recyklace opatří zdroj surovin pro nové výrobky. Tato praxe úspěšně funguje již v 15 slovinských obcích.

Foto: propagační materiál Tetra Pak