Co jsme se v roce 2021 naučili?

Po pěti letech od zavedení průkopnického komunálního materiálového koloběhu můžeme potvrdit, že toto řešení všem partnerům přináší mnoho ekologických výhod a finančních úspor. Komunální materiálový koloběh je současně i odpovědí na surovinovou krizi.

 

Čistá celulóza je vzácný materiál – k jejímu získání je nutná těžba dřeva, většinou se dováží ze zemí na druhé straně oceánů a také cena celulózy prudce stoupá. Je proto důležité rozeznat příležitosti v alternativních zdrojích surovin, jako jsou například nápojové kartony. Těch je na trhu dostatek, je možné je relativně snadno recyklovat na hygienický papír, který svou funkčností a kvalitou nijak nezaostává za tím vyrobeným z čisté celulózy, tedy dřevěných vláken.  

 

Výhody našeho oběhového obchodního modelu objevuje stále více obcí, technických služeb a soukromých i veřejných podniků a institucí. Letos jsme v oblastech, kde je materiálový koloběh zaveden, zapojili řadu nových uživatelů recyklovaného hygienického papíru, připojilo se k nám 5 goreňských obcí a kromě toho jsme začali realizovat aktivity i na Slovensku.

 

Díky tomu roste i množství obalů, které předáváme ke zpracování, na což jsme obzvlášť hrdí.

 

My se budeme vytyčené cesty držet.

Děkujeme všem, kteří nám již důvěřují. A všechny ostatní vyzýváme, aby se k nám přidali.