V Novem mestu řada existuje úspěšných příkladů oběhového hospodářství v praxi

V Novem mestu představily na společném setkání své aktivity a výsledky spolupráce v projektech na podporu udržitelného životního stylu a oběhového hospodářství organizace, které se na výzvu města Novo mesto spojily do společné sítě v rámci evropského projektu CircLocal. V praxi ožilo mnoho příkladů úspěšného oběhového hospodářství, které jsou udivují i v zahraničí.

Jak na prezentaci sdělil vedoucí projektu CircLocal na MÚ Novo mesto Peter Geršič, v rámci projektu se spojili s nizozemskými, belgickými a portugalskými partnery, kteří byli při výměně osvědčených postupů nadšeni především aktivitami novomestských školek, kde jsou děti od malička systematicky vedeny k oběhovému hospodářství, rozumnému hospodaření s vodními zdroji a revitalizaci odpadních látek.

Cílem evropského projektu CircLocal je ostatně výměna osvědčených postupů v oblasti cirkulárních veřejných zakázek. Město Novo mesto v září 2021 podpisem smlouvy s vybraným poskytovatelem jako první obec ve Slovinsku úspěšně uzavřelo společnou zelenou cirkulární veřejnou zakázku, kterou se společně s několika novomestskými veřejnými službami připojilo k projektu Komunální materiálová koloběh – společným nákupem hygienického papíru, který je vyroben z místně sesbíraného nápojového kartonu. Tím šlo samo příkladem veřejným institucím, které se ve větší míře a odvážněji chápou realizace těchto veřejných zakázek a do své nabídky zahrnují výrobky a služby z programů oběhového hospodářství, které méně zatěžují životní prostředí a které umožňují recyklaci místně sesbíraného obalových odpadů.

Na prezentaci osvědčených postupů oběhového hospodářství se podílela i mateřská školka Pedenjped. Ředitelka Meta Potočnik zdůraznila, že ze starých odpadních ručníků ve školce vyrobili 700 bryndáčků, recyklovali 200 novoročních blahopřání a nabídli je k dalšímu prodeji, resp. výměně, snaží se vytvářet co nejméně odpadového materiálu a pokoušejí se být soběstační. Jsou také součástí skupiny odběratelů hygienického papíru z vlastního materiálového koloběhu. Speciálním způsobem se také začali připravovat na masopust, děti se totiž převlékly do podomácku vyrobených masek a oblečení.

Úspěšný příběh opětovného použití oblečení prezentovala Mojca Žganec Metelko z Ústavu Knof, pod záštitou kterého v Novem mestu s podporou města Novo mesto a Technických služeb Novo mesto půl roku funguje butik opětovného použití Stara šola. Za tuto dobu nasbírali tunu oblečení a zaznamenali čtyři tisíce návštěvníků, resp. zákazníků a prodali asi třetinu sesbíraných produktů. Tematiku oběhového hospodářství prostřednictvím různých aktivit se studenty představili i na Fakultě informačních studií v Novem mestu. Jednou z výraznějších, kterou představila dr. Urška Fric, je e-platforma pro výměnu odpadních surovin e-Simbioza, která je určena k propojování firem. Cílem platformy je poskytnout informace o poskytovatelích a zájemcích o odpadní suroviny a tímto způsobem uzavírat materiálové koloběhy – aby se odpad jedné firmy stal použitelným materiálem pro druhou firmu.  

Město Novo mesto propojilo zavedenou síť organizací působících v oblasti cirkulární ekonomiky na speciální webové stránce nazvané »Nový koloběh« (https://novikrog.si). Jsou na ní představeny zúčastněné organizace a jejich výrobky i novinky o aktuálním dění v oblasti oběhového hospodářství. V síti se účastní mnoho organizací od vzdělávacích institucí (Školka Pedenjped, Fakulta informačních studií, Střední elektro škola a technické gymnázium), nevládních organizací (DRPD, Ústav Knof, Institut Intercer) po hospodářství (Technické služby Novo mesto, Kompetenční centrum sítě pro přechod na oběhové hospodářství, které působí v rámci GZDBK, Vývojové středisko Novo mesto, Circular Shield), síť je otevřena všem stakeholderům, kteří se svojí činností snaží o udržitelný způsob života a ochranu životního prostředí. Výsledkem projektu CircLocal je i příručka »Oběhové hospodářství: od teorie k praxi«, která díky konkrétním radám jednotlivcům, firmám a veřejným institucím pomůže při hledání cesty, jak nejefektivněji přispět svým podílem k přechodu z lineárního hospodářství na oběhové.