Koloběh nápojového kartonu – ekologické a finanční přínosy pro všechny zúčastněné

Uzavírání oběhových smyček odpadů má klíčový význam pro zavedení oběhového hospodářství. Právě to se podařilo Komunálnímu materiálovému koloběhu (KMK) s použitými nápojovými kartony, kde z kartonové části nápojových kartonů, který tříděně sesbírají v určité místní komunitě, záměrně vyrobí hygienické papírové výrobky, jako jsou ručníky, kapesníky, ubrousky, toaletní papír. Ty poté používají instituce v jejich místní komunitě. Jak uvedl Niko Kumar, ředitel Circular Shield, d.o.o., který bdí nad KMK, pro úspěšnost koloběhu v určité místní komunitě je klíčová podpora obce (starosty) a místních technických služeb.

Do komunálního materiálního koloběhu nápojových kartonů a hygienického papíru se mohou zapojit obce, technické služby, společnosti pro svoz a nakládání s odpady, veřejné instituce v místní komunitě. Kolik subjektů je ve Slovinsku již zapojeno a co ukazují výsledky?

První Komunální materiálový koloběh nápojových kartonů a hygienického papíru jsme ve Slovinsku zavedli v obci Novo mesto a v sousedních obcích, ve kterých zajišťují nakládání s odpady Technické služby Novo mesto. Následovalaa obec Město Lublaň a obec Brežice. Loni jsme z podnětu Technických služeb Kranj a Města Kranj přidali do skupiny dalších pět goreňských obcí.

Jak se může určitý subjekt stát součástí komunálního materiálového koloběhu?

Pro zavedení KMK v určité místní komunitě má je klíčová podpora obce, popř. starosty a místních technických služeb. Dále se účastní autorizovaná obalová společnost, výrobce, respektive recyklátor a místní distributor hygienického papíru. Pro uzavření materiálové smyčky a fungování KMK má klíčový význam, aby se do koloběhu zapojili i uživatelé papíru, to jsou veřejné instituce a firmy ve stejné místní komunitě, kde je obalový odpad sbírán. Nejčastějšími uživateli jsou školy, školky, obecní budovy, veřejné podniky v obci, zdravotní střediska nebo nemocnice, sportovní objekty, kulturní zařízení, hudební školy, knihovny aj. V oblastech, kde projekt funguje, používá recyklovaný hygienický papír z vlastního materiálového koloběhu již okolo 100 firem a institucí.

Na trhu se potýkáme s nedostatkem mnoha surovin, včetně problému dodavatelských řetězců, přičemž se ve stále větší míře ukazuje potřeba využití druhotných surovin a zřízení recyklačních toků. Jaké jsou efekty Komunálního materiálového koloběhu a do jaké míry může pomoci zachování primárních surovin?

Po dobrých pěti letech zavedení průkopnického Komunálního materiálového koloběhu můžeme s jistotou tvrdit, že KMK nejen funguje, ale je to oběhový model s prokázanými přínosy a úsporami. V první řadě jsou přínosy samozřejmě ekologické, protože se sníží emise CO2 a spotřeba primárních surovin. Pro získávání celulózy k výrobě hygienických papírových výrobků se nemusí kácet stromy, ale můžeme ji získat z odpadového materiálu v místní komunitě, čímž se tento materiál stane užitečnou surovinou. Ekologické přínosy zaznamenáváme pro každý KMK zvlášť a zveřejňujeme je na našich webových stránkách. Dochází také k finančním úsporám, které jsou v případě společných veřejných zakázek ještě větší. Náš oběhový model je zároveň i odpovědí na krizi surovin.

Čistou celulózu je obtížné získat, její cena je vysoká, proto je recyklace kartonové části nápojového kartonu nejen ekologickým přínosem, ale má mimořádný význam i pro dlouhodobé řízení materiálových a souvisejících finančních toků a stability.

S jakými výzvami se při zavádění a fungování Komunálního materiálového koloběhu setkáváte? Jak tento hygienický papír a další výrobky z recyklovaného nápojového kartonu splňují kritéria zelených veřejných zakázek a jak splňují bezpečnostní a hygienické normy?

Model funguje v rámci stávajícího systému nakládání s obalovými odpady v místní komunitě, zde není nutné nic měnit. Je však důležité a nezbytné, aby měli všichni partneři zájem a motivaci k tomu, materiálový koloběh zřídit. Ve skutečnosti je tato část stále nejnáročnější – vyžaduje totiž koordinovaný přístup založený na spolupráci a určitý posun v kultuře jednání a myšlení. Aktivně se účastníme všech fází a pomáháme navazovat partnerství mezi všemi stakeholdery. Zajišťujeme jak kontrolu množství recyklovaných obalů, tak i kvalitu služeb poskytovatelů koncových výrobků. Hygienické papírové výrobky z recyklovaných nápojových kartonů splňují kritéria zelených veřejných zakázek a kvalitou jsou také rovnocenné výrobkům z čisté celulózy, což dokazují ekologické, hygienické a dermatologické certifikáty. Pozorujeme však, že i tak budeme muset hodně stavět na oběhové kultuře založené na spolupráci a důvěře ve výrobky z recyklovaných nápojových kartonů, jelikož se vzhledem k přirozené barvě celulózy odlišují, nejsou barvené ani parfémované. To je v podstatě pro spotřebitele výhoda, ale trh to zatím nepozná v takové míře, jak bychom očekávali a jak by bylo nutné, chceme-li jít za stanoveným environmentálním cílem.

 Interview s Nikem Kumarem, ředitelem Circular Shield d.o.o. bylo uveřejněno v časopise EOL