Základní školy a školky v Brežicích zorganizovaly akci sběr nápojových kartonů

Ve spolupráci s Technickými službami Brežice zorganizovaly základní školy a školky v obci Brežice v dubnu akci sběru použitých nápojových kartonů, které se zúčastnilo více než 2300 dětí.

Akce sběru obalových odpadů je rozšíření místního udržitelného programu Komunální materiálový koloběh Brežice, pomocí něhož se děti také seznamují s významem třídění odpadu, ochranou životního prostředí a příležitostmi k opětovnému využití druhotných surovin.

K výrobě hygienického papíru není nutné kácet stromy. Postačí použité nápojové kartony.