Circular Shield mezi průkopníky opětovného použití na konferenci Zero waste

S Ekology bez hranic jsme na roční konferenci Zero waste obcí v Kranji zkoumali trendy v oblasti řízení zdrojů a nakládání s odpadem.

Zkušenosti týkající se toho, jakým výzvám čelíme, když se pokoušíme přenést teorii do praxe, jsme u kulatého stolu prezentovali společně s Ústavem Knof a firmou ZEOS.

Ve Slovinsku máme v síti Zero waste již 16 obcí, které v loňském roce předešly vzniku 18 600 tun odpadu, čímž ušetřily 4 200 000 EUR na nákladech a 10 000 tun emisí CO2.