28. červenec – Den ekologického dluhu 2022

Dnes, 28. července, je den ekologického dluhu 2022. To znamená, že lidstvo podle výpočtů organizace Global Footprint Network spotřebovalo tolik přírodních zdrojů, kolik jich je Země v jednom roce schopna vytvořit, respektive regenerovat. Slovinský den ekologického dluhu 2022 jsme bohužel zaznamenali již podstatně dřív – 18. dubna.

Ekologický dluh, který již více než půl století vytváříme, vedl k velkému poklesu biologické rozmanitosti, nárůstu skleníkových plynů a snížení potravinové a energetické bezpečnosti. Následky se projevují také v extrémně vysokých teplotách, v častém suchu a požárech i v ostatních přírodních katastrofách.

Před námi je velká výzva – musíme se přizpůsobit a naučit žít s tím, co nám může Země nabídnout. Řešení spočívají v inovacích z oblasti energetického managementu, ve vývoji technologií s nižší uhlíkovou stopou a v efektivnějším využívání surovin.

Fungování podle zásad oběhového hospodářství, k němuž komerční uživatele vyzýváme i ve firmě Circular Shield, znamená důležitý krok k řešení tohoto globálního problému.