Obce Brezovica a Medvode úspěšně zavedly oběhové hospodářství

Obce Brezovica a Medvode znovu dokazují, že přechod na oběhové hospodářství, péče o zdraví obyvatel a čisté životní prostředí jsou vysoko na žebříčku jejich priorit. Obce se připojily k projektu Komunální materiálový koloběh Lublaň a budou k používání hygienického papíru, který je vyroben z místně sesbíraných obalů, vyzývat i své veřejné instituce a podniky v místní komunitě.

 

Tímto způsobem obce zvyšují soběstačnost a projekt místní komunitě přináší i řadu pozitivních dopadů na životní prostředí a finanční úspory. K výrobě hygienického papíru se nemusí kácet stromy, protože místní komunita v rámci stávajícího systému nakládání s obalovými odpady zajistí suroviny na recyklované výrobky. Tím všichni účastnící koloběhu přispívají k zachování přírodních zdrojů a navyšují přírodní kapitál, snižuje se spalování odpadů a následně se snižují emise CO2 a roste podíl recyklovaného obalového odpadu.

Jako první se pro použití hygienického papíru z materiálového koloběhu v Brezovici rozhodly Mateřské školky Brezovica, Základní škola Brezovica a v obci Medvode Ústav Sotočje i obecní úřad Medvode. Tím potvrdili obecní průkopníci svůj závazek ochrany místního životního prostředí. 

Projektu se jako zakládající partneři účastní také Město Lublaň, VP Voka Snaga a autorizované obalové společnosti Slopak a Dinos.