Zpracovali jsme již více než 1000 tun obalového odpadu

Ve spolupráci se slovinskými obcemi, které zavedly komunální materiálový koloběh obalovými odpady a hygienického papíru, jsme poslali ke zpracování víc něž 1000 tun nápojových kartonů. To je tolik, kolik dohromady váží 167 dospělých slonů afrických.

Na tento výsledek jsme mimořádně hrdí, protože jsme tím:

  • zachránili před pokácením více než 13 200 stromů
  • ke zpracování jsme poslali 29 milionů kusů litrových nápojových kartonů

Ve Slovinsku se pro zavedení komunálního materiálového koloběhu rozhoduje stále více obcí a do programu vstupuje jako uživatelé udržitelného hygienického papíru řada veřejných zařízení a institucí, ale i soukromé společnosti.

Přechod k udržitelným řešením je stále důležitější jak z pohledu našeho postoje k zachování přírodních zdrojů a péče o životní prostředí, tak z pohledu optimalizace nákladů, neboť ceny primárních surovin a energetických produktů prudce stoupají.