Den Země 2023

Již 50 let, vždy 22. dubna, slaví miliardy lidí na celém světě Den Země, aby společně upozornili na stav našeho životního prostředí a na důležitost udržitelného rozvoje. Letos probíhá Světový den Země pod heslem „Investujte do naší planety“.

V tento den se sdružujeme, abychom vyjádřili naši podporu planetě a přijali závazky, jak se budeme podílet na její ochraně. K ochraně životního prostředí může přispět každý z nás, třeba sázením stromů, čištěním okolí od odpadků a nebo snižováním své závislosti na neobnovitelných zdrojích, jako jsou fosilní paliva.

Tým Circular Shield Slovinsko strávil Den Země v Novo mesto společně s dětmi ze základních a mateřských škol z Novo mesto a okolních obcí.

S cílem zdůraznit význam tříděného sběru a opětovného využití odpadových materiálů jsme společně s technickými službami Komunala Novo mesto, institutem Knof a dalšími místními propagátory udržitelnosti připravili prezentace výrobků z recyklovaných materiálů.