Světový den překročení kapacity Země 2023: 2. srpna

V roce 2023 vyhlásila organizace Global Footprint Network 2. srpen Světovým dnem překročení kapacity Země. V tento den vstupujeme na globální úrovni do období ekologického dluhu – tedy do období, kdy jsme vyčerpali zdroje, které planeta dokáže za rok obnovit. V České republice však „na dluh přírody“ žijeme již od 12. dubna.

Evropská unie se v oblasti klimatu zavázala k ambiciózní politice – díky Zelené dohodě se chce do roku 2050 stát uhlíkově neutrální. Za tímto účelem EU také modernizuje stávající právní předpisy a přijímá nové, které pomohou tohoto ambiciózního cíle dosáhnout.

Ekologického přechodu však nedosáhneme pouze prostřednictvím nových pravidel a přísnější regulace. Je důležité změnit způsob našeho myšlení a jednání a je nezbytné přeformulovat naše základní hodnoty.

Měly by být podporovány inovace v oblasti obnovitelných zdrojů energie, udržitelné mobility, bezpečnosti potravin, vývoje technologií a přechodu na nízkouhlíkové oběhové hospodářství.

Společnost Circular Shield aktivně pracuje na zavádění ekologických řešení, rozvoji inovativních a oběhových veřejných zakázek a vzdělávání v různých oblastech udržitelnosti.