Projekt MMC přináší významné úspory v oblasti životního prostředí – toto oběhové řešení snížilo emise CO2, které za rok vyprodukuje 483 automobilů

Na setkání ekokoordinátorů dolenjských základních škol jsme představili ekologické dopady programu Komunální materiálový koloběh ve Slovinsku.

Mimo jiné jsme spočítali, že průměrná základní škola ušetří díky používání hygienického papíru vyrobeného z použitých nápojových kartonů za 1 rok přibližně 2 500 kg emisí CO2. Tolik vyprodukuje za 1 rok průměrný automobil (při 145 g/km a 17 000 ujetých kilometrech).

V současné době tento komunální materiálový koloběh úspěšně funguje v 17 obcích po celém Slovinsku, které do konce srpna 2023 nasbíraly a znovu využily 1 627 tun nápojových kartonů. Celkové úspory CO2 tohoto oběhového projektu činí 1 208 195 kilogramů, což je stejné množství, jaké vyprodukuje 483 automobilů za 1 rok.