Novo mesto podporuje rozvoj oběhového hospodářství

Po vzoru oběhového modelu KEMSO se obec Novo mesto rozhodla vytvořit nové oběhové okruhy, jejichž prostřednictvím bude znovu využívat některé odpady z domácností.V rámci projektu NoviKrog, na němž se podílí několik místních partnerů, se v současné době shromažďují a testují materiály.Základní a mateřské školy v osmi obcích z Dolenjska proto sbíraly použitý plastový odpad a baterie, z nichž již vznikají nové užitečné výrobky.