Entries by Mirjana Busančić

Circular Shield mezi průkopníky opětovného použití na konferenci Zero waste

S Ekology bez hranic jsme na roční konferenci Zero waste obcí v Kranji zkoumali trendy v oblasti řízení zdrojů a nakládání s odpadem.

Zkušenosti týkající se toho, jakým výzvám čelíme, když se pokoušíme přenést teorii do praxe, jsme u kulatého stolu prezentovali společně s Ústavem Knof a firmou ZEOS.

Ve Slovinsku máme v síti Zero waste již 16 obcí, které v loňském roce předešly vzniku 18 600 tun odpadu, čímž ušetřily 4 200 000 EUR na nákladech a 10 000 tun emisí CO2.

Na Základní škole Orehek jsme se učili, jak z nápojových kartonů vznikne papír

Eko den na Základní škole Orehek u Kranje probíhal ve znamení praktických workshopů a poznávání osvědčených postupů opětovného použití. Ve spolupráci s Technickými službami města Kranj jsme mimo jiné představili, jak z nápojových kartonů vznikne papír. Základní škola a školka Orehek jsou totiž prvními uživateli recyklovaného hygienického papíru z využitých nápojových kartonů v projektu Komunální materiálový koloběh, který byl spuštěn i v Kranji.

O vydařený závěr dne se postarali starosta Matjaž Rakovec a ředitel Drago Zalar, kteří na školním trávníku zasadili ořech – jako symbol zelené budoucnosti.

 

       

Komunální materiálový koloběh s novým videem

Komunální materiálový koloběh nápojových kartonů a hygienického papíru budeme odteď prezentovat novým videem. V něm jsme názorně představili celý koloběh a zúčastněné partnery: jak cirkuluje karton v nápojových kartonech, které sesbírali v určité místní komunitě, výrobu recyklovaných papírových hygienických výrobků a použití těchto nových výrobků ve veřejných institucích ve stejné místní komunitě. Tak ještě názorněji ukážeme a dokážeme, že na výrobu hygienického papíru není nutné kácet stromy a že je KMK možné zavést v každé místní komunitě.

Na produkci videa se podílely ZŠ Zadobrova, JP VOKA SNAGA a Valtex, což jsou ostatně také partneři uvedeného projektu.

 

   

   

  

 

Základní školy a školky v Brežicích zorganizovaly akci sběr nápojových kartonů

Ve spolupráci s Technickými službami Brežice zorganizovaly základní školy a školky v obci Brežice v dubnu akci sběru použitých nápojových kartonů, které se zúčastnilo více než 2300 dětí.

Akce sběru obalových odpadů je rozšíření místního udržitelného programu Komunální materiálový koloběh Brežice, pomocí něhož se děti také seznamují s významem třídění odpadu, ochranou životního prostředí a příležitostmi k opětovnému využití druhotných surovin.

K výrobě hygienického papíru není nutné kácet stromy. Postačí použité nápojové kartony.

 

   

      

   

Trnava zdůrazňuje aktivní přechod na oběhové hospodářství a zavádí Komunální materiálový koloběh

V Trnavě představí 22. dubna, kdy je den Země, plán přechodu na oběhové hospodářství a – po vzoru Slovinska – zavedení projektu Komunální materiálový koloběh (KMK) – oběhový model, který podporuje udržitelný provoz místních stakeholderů.

Tibor Pekarčík, místostarosta obce Trnava, při této příležitosti uvedl: »v obci Trnava pečujeme o život ve zdravém životním prostředí a přejeme si tyto praxe přenést i na naše děti. Proto je mi potěšením, že je právě Trnava jedním z prvních měst na Slovensku, které se rozhodlo pro vytvoření komunálního materiálového koloběhu«. Partneři projektu jsou kromě obce Trnava i FCC Trnava, která zajišťuje sběr tříděného odpadu, ENVI-PAK, autorizovaná obalová společnost, distribuční firma Damito a Circular Shield, který zjišťuje hladký chod a koordinaci všech stakeholderů.

Na Slovensku byl první Komunální materiálový koloběh spuštěn v obci Senec

Dnes v obci Senec také oficiálně zavedli první slovenský Komunální materiálový koloběh – uzavřenou materiálovou smyčku použitých nápojových kartonů a recyklovaného hygienického papíru. Slovensko je tak první z cizích zemí, která kráčí ve šlépějích slovinského vzoru tohoto programu oběhového hospodářství.

Tato událost byla slavnostně uvedena v rámci oslav týdne Země.

Hladký chod projektu Komunální materiálový koloběh budou kromě obce Senec zajišťovat firmy Natur-Pack, Ave, Damito a Circular Shield.

   

   

 

   

Slovenské město Trnava ověřuje v Novem mestu efekty oběhového hospodářství

Starosta obce Novo mesto Gregor Macedoni přijal na radnici místostarostku a místostarostu partnerského města Trnava na Slovensku, kteří Novo mesto navštívili v rámci studijní návštěvy na téma osvědčených postupů oběhového hospodářství. V italském městě Lucca si slovenská delegace prohlédla výrobu nových výrobků z recyklovaných materiálů a v Novem mestu ji zajímala úspěšně realizovaná první společná zelená veřejná cirkulární zakázka na papírové hygienické výrobky z recyklované celulózy. Po návštěvě na radnici navštívila delegace města Trnavy také pobočku Videk mateřské školky Pedenjped, která se pyšní celou řadou projektů z oblasti oběhového hospodářství a ekologické povědomí statečně šíří i mezi nejmladší občany a jejich rodiči.

Místostarostka a místostarosta města Trnavy Eva Nemčovská a Tibor Pekarčík v rozhovoru zdůraznili, že Trnava v posledních čtyřech letech intenzivně realizuje projekty z oblasti udržitelné mobility a použití technologických řešení pro rozvoj chytrého města, přičemž si s Novim mestem mohou vyměňovat četné zkušenosti, zvlášť proto, že města jsou relativně srovnatelná podle počtu obyvatel.

V oblasti oběhového hospodářství, k němuž členské země EU směřuje i Zelená dohoda pro Evropu, však Trnava teprve začíná s aktivnější prací, proto si zástupci partnerského města se zájmem vyslechli, jak magistrát NM realizoval první společnou zelenou a cirkulární veřejnou zakázku, kterou se několik novoměstských veřejných služeb připojilo k společnému nákupu hygienického papíru, který je vyroben z místně sesbíraných nápojových kartonů.

Papírové hygienické výrobky vyrobené z recyklované celulózy se používají v obecních institucích, veřejných službách a veřejném podniku a tak se znovu vrací do místního prostředí. To si delegace ověřila v praxi ve školce Pedenjped, v pobočce Videk, kdy ředitelka školky Meta Potočnik, vychovatelky a děti slovenským hostům ukázaly i další ekologické projekty, kterými se zabývají. Vyšívání bryndáčků z odpadových ručníků a výroba zástěr, batohů, pantoflí a didaktických hraček z odpadové rifloviny jsou skvělými příklady oběhového hospodářství v praxi, které představitele partnerského města nadchly. 

Trnava má přibližně 65 000 obyvatel a je sedmým největším městem na Slovensku. Leží zhruba 50 km severovýchodně od Bratislavy a 95 km od Vídně. Zachovalo se opevněné historické centrum města, kterému se kvůli množství kostelů také říká slovenský Řím nebo malý Řím. V Trnavě funguje od roku 2006 továrna PSA-Peugeot Citroën, která je nejvýznamnější automobilkou na Slovensku. Roku 2009 byla v Trnavě zahájena výstavba průmyslového a technologického parku s cílem přilákat zahraniční investice v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a výroby prototypů.

Ručně vyrobený papír z obalových odpadů

Protože rádi zkoumáme a tvoříme, pustili jsme se nedávno do nové výzvy.

Ve spolupráci s dílnou PapLab, která působí pod záštitou firmy JP Voka Snaga Lublaň, jsme vyrobili ručně zhotovený recyklovaný papír z nápojového kartonu. Jako surovinu jsme použili kartonovou část použitých nápojových kartonů, kterou zajistily Lublaňské mlékárny.

Materiál použijeme k výrobě unikátních, ručně vyrobených papírových složek pro obchodní události.

 

Foto: PapLab, JP Voka Snaga Lublaň

 

Circular Shield je Recycling Hero 2022

K světovému dni recyklace 18. března udělila nadace Global Recycling Foundation uznání a ocenění firmám, které svojí činností podporují použití druhotných surovin a recyklaci. V kategorii start-upů je mezi oceněnými i Circular Shield s projektem Komunální materiálový koloběh.

Jsme hrdí, že i mezinárodní odborné společenství uznalo naše úsilí o prosazování oběhové kultury v místních komunitách.

Koloběh nápojového kartonu – ekologické a finanční přínosy pro všechny zúčastněné

Uzavírání oběhových smyček odpadů má klíčový význam pro zavedení oběhového hospodářství. Právě to se podařilo Komunálnímu materiálovému koloběhu (KMK) s použitými nápojovými kartony, kde z kartonové části nápojových kartonů, který tříděně sesbírají v určité místní komunitě, záměrně vyrobí hygienické papírové výrobky, jako jsou ručníky, kapesníky, ubrousky, toaletní papír. Ty poté používají instituce v jejich místní komunitě. Jak uvedl Niko Kumar, ředitel Circular Shield, d.o.o., který bdí nad KMK, pro úspěšnost koloběhu v určité místní komunitě je klíčová podpora obce (starosty) a místních technických služeb.

Do komunálního materiálního koloběhu nápojových kartonů a hygienického papíru se mohou zapojit obce, technické služby, společnosti pro svoz a nakládání s odpady, veřejné instituce v místní komunitě. Kolik subjektů je ve Slovinsku již zapojeno a co ukazují výsledky?

První Komunální materiálový koloběh nápojových kartonů a hygienického papíru jsme ve Slovinsku zavedli v obci Novo mesto a v sousedních obcích, ve kterých zajišťují nakládání s odpady Technické služby Novo mesto. Následovalaa obec Město Lublaň a obec Brežice. Loni jsme z podnětu Technických služeb Kranj a Města Kranj přidali do skupiny dalších pět goreňských obcí.

Jak se může určitý subjekt stát součástí komunálního materiálového koloběhu?

Pro zavedení KMK v určité místní komunitě má je klíčová podpora obce, popř. starosty a místních technických služeb. Dále se účastní autorizovaná obalová společnost, výrobce, respektive recyklátor a místní distributor hygienického papíru. Pro uzavření materiálové smyčky a fungování KMK má klíčový význam, aby se do koloběhu zapojili i uživatelé papíru, to jsou veřejné instituce a firmy ve stejné místní komunitě, kde je obalový odpad sbírán. Nejčastějšími uživateli jsou školy, školky, obecní budovy, veřejné podniky v obci, zdravotní střediska nebo nemocnice, sportovní objekty, kulturní zařízení, hudební školy, knihovny aj. V oblastech, kde projekt funguje, používá recyklovaný hygienický papír z vlastního materiálového koloběhu již okolo 100 firem a institucí.

Na trhu se potýkáme s nedostatkem mnoha surovin, včetně problému dodavatelských řetězců, přičemž se ve stále větší míře ukazuje potřeba využití druhotných surovin a zřízení recyklačních toků. Jaké jsou efekty Komunálního materiálového koloběhu a do jaké míry může pomoci zachování primárních surovin?

Po dobrých pěti letech zavedení průkopnického Komunálního materiálového koloběhu můžeme s jistotou tvrdit, že KMK nejen funguje, ale je to oběhový model s prokázanými přínosy a úsporami. V první řadě jsou přínosy samozřejmě ekologické, protože se sníží emise CO2 a spotřeba primárních surovin. Pro získávání celulózy k výrobě hygienických papírových výrobků se nemusí kácet stromy, ale můžeme ji získat z odpadového materiálu v místní komunitě, čímž se tento materiál stane užitečnou surovinou. Ekologické přínosy zaznamenáváme pro každý KMK zvlášť a zveřejňujeme je na našich webových stránkách. Dochází také k finančním úsporám, které jsou v případě společných veřejných zakázek ještě větší. Náš oběhový model je zároveň i odpovědí na krizi surovin.

Čistou celulózu je obtížné získat, její cena je vysoká, proto je recyklace kartonové části nápojového kartonu nejen ekologickým přínosem, ale má mimořádný význam i pro dlouhodobé řízení materiálových a souvisejících finančních toků a stability.

S jakými výzvami se při zavádění a fungování Komunálního materiálového koloběhu setkáváte? Jak tento hygienický papír a další výrobky z recyklovaného nápojového kartonu splňují kritéria zelených veřejných zakázek a jak splňují bezpečnostní a hygienické normy?

Model funguje v rámci stávajícího systému nakládání s obalovými odpady v místní komunitě, zde není nutné nic měnit. Je však důležité a nezbytné, aby měli všichni partneři zájem a motivaci k tomu, materiálový koloběh zřídit. Ve skutečnosti je tato část stále nejnáročnější – vyžaduje totiž koordinovaný přístup založený na spolupráci a určitý posun v kultuře jednání a myšlení. Aktivně se účastníme všech fází a pomáháme navazovat partnerství mezi všemi stakeholdery. Zajišťujeme jak kontrolu množství recyklovaných obalů, tak i kvalitu služeb poskytovatelů koncových výrobků. Hygienické papírové výrobky z recyklovaných nápojových kartonů splňují kritéria zelených veřejných zakázek a kvalitou jsou také rovnocenné výrobkům z čisté celulózy, což dokazují ekologické, hygienické a dermatologické certifikáty. Pozorujeme však, že i tak budeme muset hodně stavět na oběhové kultuře založené na spolupráci a důvěře ve výrobky z recyklovaných nápojových kartonů, jelikož se vzhledem k přirozené barvě celulózy odlišují, nejsou barvené ani parfémované. To je v podstatě pro spotřebitele výhoda, ale trh to zatím nepozná v takové míře, jak bychom očekávali a jak by bylo nutné, chceme-li jít za stanoveným environmentálním cílem.

 Interview s Nikem Kumarem, ředitelem Circular Shield d.o.o. bylo uveřejněno v časopise EOL