Entries by Špela Gutnik

Zpracovali jsme již více než 1000 tun obalového odpadu

Ve spolupráci se slovinskými obcemi, které zavedly komunální materiálový koloběh obalovými odpady a hygienického papíru, jsme poslali ke zpracování víc něž 1000 tun nápojových kartonů. To je tolik, kolik dohromady váží 167 dospělých slonů afrických.

Na tento výsledek jsme mimořádně hrdí, protože jsme tím:

  • zachránili před pokácením více než 13 200 stromů
  • ke zpracování jsme poslali 29 milionů kusů litrových nápojových kartonů

Ve Slovinsku se pro zavedení komunálního materiálového koloběhu rozhoduje stále více obcí a do programu vstupuje jako uživatelé udržitelného hygienického papíru řada veřejných zařízení a institucí, ale i soukromé společnosti.

Přechod k udržitelným řešením je stále důležitější jak z pohledu našeho postoje k zachování přírodních zdrojů a péče o životní prostředí, tak z pohledu optimalizace nákladů, neboť ceny primárních surovin a energetických produktů prudce stoupají.

 

Obce Brezovica a Medvode úspěšně zavedly oběhové hospodářství

Obce Brezovica a Medvode znovu dokazují, že přechod na oběhové hospodářství, péče o zdraví obyvatel a čisté životní prostředí jsou vysoko na žebříčku jejich priorit. Obce se připojily k projektu Komunální materiálový koloběh Lublaň a budou k používání hygienického papíru, který je vyroben z místně sesbíraných obalů, vyzývat i své veřejné instituce a podniky v místní komunitě.

 

Tímto způsobem obce zvyšují soběstačnost a projekt místní komunitě přináší i řadu pozitivních dopadů na životní prostředí a finanční úspory. K výrobě hygienického papíru se nemusí kácet stromy, protože místní komunita v rámci stávajícího systému nakládání s obalovými odpady zajistí suroviny na recyklované výrobky. Tím všichni účastnící koloběhu přispívají k zachování přírodních zdrojů a navyšují přírodní kapitál, snižuje se spalování odpadů a následně se snižují emise CO2 a roste podíl recyklovaného obalového odpadu.

Jako první se pro použití hygienického papíru z materiálového koloběhu v Brezovici rozhodly Mateřské školky Brezovica, Základní škola Brezovica a v obci Medvode Ústav Sotočje i obecní úřad Medvode. Tím potvrdili obecní průkopníci svůj závazek ochrany místního životního prostředí. 

Projektu se jako zakládající partneři účastní také Město Lublaň, VP Voka Snaga a autorizované obalové společnosti Slopak a Dinos.

28. červenec – Den ekologického dluhu 2022

Dnes, 28. července, je den ekologického dluhu 2022. To znamená, že lidstvo podle výpočtů organizace Global Footprint Network spotřebovalo tolik přírodních zdrojů, kolik jich je Země v jednom roce schopna vytvořit, respektive regenerovat. Slovinský den ekologického dluhu 2022 jsme bohužel zaznamenali již podstatně dřív – 18. dubna.

Ekologický dluh, který již více než půl století vytváříme, vedl k velkému poklesu biologické rozmanitosti, nárůstu skleníkových plynů a snížení potravinové a energetické bezpečnosti. Následky se projevují také v extrémně vysokých teplotách, v častém suchu a požárech i v ostatních přírodních katastrofách.

Před námi je velká výzva – musíme se přizpůsobit a naučit žít s tím, co nám může Země nabídnout. Řešení spočívají v inovacích z oblasti energetického managementu, ve vývoji technologií s nižší uhlíkovou stopou a v efektivnějším využívání surovin.

Fungování podle zásad oběhového hospodářství, k němuž komerční uživatele vyzýváme i ve firmě Circular Shield, znamená důležitý krok k řešení tohoto globálního problému.