Projekty KMK

KMK Brežice

Podíl zásobování hygienickým papírem vyrobeným z použitého nápojového kartonu, který sbírají v obcích
– členech KMK podle celkové spotřeby hygienického papíru:

72%