Projekty KMK

KMK Ljubljana

Podíl zásobování hygienickým papírem vyrobeným z použitého nápojového kartonu, který sbírají v obcích
– členech KMK podle celkové spotřeby hygienického papíru:

48%