• Oběhová kultura
  ve vašich rukou

  Pro obyvatele a uživatele
  hygienického papíru

Jak se můžete zúčastnit?

Obyvatelé a instituce tříděným sběrem nápojových kartonů umožní, aby se obaly
staly zdrojem surovin pro nové papírové hygienické výrobky. Instituce, které se rozhodnou pro používání
hygienického papíru, na který opatřily surovinu, uzavřou materiálový koloběh. Tak umožňují
fungování oběhového hospodářství v místní komunitě.
.

Zajistěte, abyste:

Použité nápojové kartony odkládali
do kontejneru, jak stanovují
obecní technické služby.

O zapojení do KMK informovali
a zvyšovali povědomí u interních
zaměstnanců, návštěvníků vaší
instituce a obyvatel.

Kako lahko sodelujete?

Prebivalci in ustanove z ločenim zbiranjem odpadne KEMS omogočijo, da embalaža postane vir surovin za nove papirnate higienske izdelke. Ustanove, ki se odločijo za uporabo higienskega papirja, za katerega so priskrbeli surovino, sklenejo snovni krog. Tako omogočajo delovanje krožnega gospodarstva v lokalni skupnosti.

Skrbite, da:

Odpadni tetrapak oddajate
v zabojnik, kot to določa
občinsko komunalno podjetje.

O vključenosti v KSK obveščajte
in ozaveščajte interno
zaposlene, obiskovalce vaše
ustanove in prebivalce.

Tipy na více oběhové kultury

Zjistěte, kolik hygienického
papíru spotřebují veřejné
instituce, jako jsou školky, školy,
knihovny, další instituce za
měsíc nebo rok.

Vypočítejte, kolik stromů
se musí pokácet na
celulózová vlákna, ze kterých
se vyrobí nerecyklované
papírové hygienické výrobky
– obecně a ve vaší místní
komunitě.

Zjistěte, jak velké je množství
tříděně sesbíraných použitých
nápojových kartonů
v jednotlivých měsících a letech.

Porovnejte, kolik stromů
fungováním KMK ve vaší obci
ušetříte.

O nápojových kartonech

Každý partner koloběhu může přispívat a podporovat další stakeholdery v místní komunitě, aby byl
koloběh co nejefektivnější a aby místní komunita začala být co nejvíce soběstačná. Tak se v
místní komunitě skutečně realizuje oběhová kultura. Jak k tomu přistoupit?


NÁPOJOVÝ KARTON SE SKLÁDÁ Z NĚKOLIKA
TENKÝCH VRSTEV TŘÍ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ:

 • Karton, který je vyroben z celulózových vláken, představuje asi 74 % nápojového kartonu.
 • Polyetylen, kterého obal obsahuje 22 %, chrání obal a výrobek v něm před vlhkostí a zároveň spojuje různé vrstvy obalu.
 • Velice tenká vrstva hliníkové fólie, která obsah (výrobek v obalu) chrání před světlem, mikroorganismy a vzduchem.

NAKLÁDÁNÍ S PRÁZDNÝMI NÁPOJOVÝMI
KARTONY

 • Jakmile nápojový karton vyprázdníme, srovnáme ho a uzavřeme víčkem. Zabírá tak 20krát méně místa, čímž ušetříme místo v kontejnerech a při přepravě. Tím ovlivňujeme i nižší emise CO2.
 • Odložíme tříděně do kontejneru, který je k tomu určen. Každé technické služby mají určeno, do kterého kontejneru patří, proto věnujte pozornost nápisům na kontejnerech a pokynům technických služeb. Nápojové kartony obvykle odkládáme do kontejnerů na použité nápojové kartony, někde i do kontejnerů na odpadový papír.

O embalaži tetrapak

Vsak partner krogotoka lahko prispeva in spodbuja druge deležnike v lokalni skupnosti, da je krogotok čim bolj učinkovit in da postane lokalna skupnost čim bolj samooskrbna. Tako se v lokalni skupnosti dejansko udejanja krožna kultura. Kako pristopiti?


EMBALAŽA TETRAPAK JE SESTAVLJENA IZ VEČ
TANKIH SLOJEV TREH SESTAVNIH MATERIALOV:

 • Karton, ki je izdelan iz celuloznih vlaken, sestavlja okoli 74 % embalaže tetrapak.
 • Polietilen, ki ga embalaža vsebuje 22%, varuje embalažo in izdelek v njej pred vlago ter hkrati povezuje različne plasti embalaže.
 • Zelo tanka plast alu folije, ki vsebino (izdelek v embalaži) varuje pred svetlobo, mikroorganizmi in zrakom.

RAVNANJE Z IZPRAZNJENO EMBALAŽO
TETRAPAK

 • Ko embalažo tetrapak izpraznimo, jo sploščimo in zapremo s pokrovčkom. Tako zavzema 20-krat manj prostora, s čimer prihranimo prostor v zabojnikih in pri transportu. S tem vplivamo tudi na nižje izpuste CO2.
 • Ločeno jo odložimo v za to namenjeni zabojnik. Vsako komunalno podjetje ima določeno, v kateri zabojnik spada, zato bodite pozorni na napise na zabojnikih in navodila komunalnega podjetja. Običajno odpadno KEMS odlagamo v zabojnik za odpadno embalažo, ponekod pa tudi v zabojnik za odpadni papir.

RECYKLACE

 • Recyklace v papírnách probíhá rozvlákněním ve vodě, kde
  se materiály oddělí.
 • Oddělená papírovina se usuší a poslouží jako vstupní materiál
  k výrobě hygienického papíru.
 • Hliník a polyetylen se také použijí na nové výrobky, jako jsou např. zásobníky na papírové hygienické výrobky.

Reciklirani izdelki – higienski papir

Celulozo iz embalaže tetrapak je mogoče reciklirati, ker ta vsebuje več kot 70 % celuloze.
Iz embalaže tako pridobimo kakovostno celulozo, iz katere izdelajo higienski papir.

To so papirnate brisačke, servietki, robčki, toaletni papir in drugi.

Máte dotaz?
Přejete si vybudovat komunální materiálový koloběh ve vašem místě?

Rádi vyslechneme vaše návrhy a odpovíme na dotazy!