• Vybudujte oběhové
  partnerství

  Pro stakeholdery a partnery

Proč komunální materiálový koloběh použitých nápojových kartonů
a hygienického papíru?

KMK je možné vytvořit v každé obci nebo v městě v EU, které má
zavedený systém třídění komunálního odpadu.

Komunální materiálový koloběh nápojového
kartonu a hygienického papíru
je zaveden rychle a bez
dodatečných nákladů.

Nákupní trasy se zkracují a
snižuje se přímá závislost
na dostupnosti a nákupních
cenách surovin pro hygienický papír.

Kvůli hygienickému papíru není nutné kácet stromy: místní komunita v rámci stávajícího systému nakládání s obalovými odpady opatří suroviny na recyklované výrobky.

Uživatelé hygienického papíru
z vlastního materiálového koloběhu prokazatelně dosahují
i finančních úspor.

S KMK je zavedena i vyšší
transparentnost a sledování
množství – jak obalových odpadů,
tak hygienického papíru.
To následně umožňuje
i racionálnější použití.

Snižují se
emise CO2

Všichni účastníci koloběhu
přispívají k ochraně přírodních
surovin a zvyšují přírodní kapitál.

Zakaj vzpostaviti komunalni snovni krog embalaže
tetrapak in higienskega papirja?

KSK je mogoče oblikovati v vsaki občini ali mestu v EU, ki ima vzpostavljen sistem ločevanja komunalnih odpadkov.

Komunalni snovni krog embalaže
tetrapak in higienskega papirja
se vzpostavi hitro in brez
dodatnih stroškov.

Skrajšajo se nabavne poti in
zmanjša se neposredna odvisnost
od razpoložljivosti in nabavnih
cen surovin za higienski papir.

Za higienski papir ni treba sekati dreves: lokalna skupnost v okviru obstoječega sistema ravnanja z odpadno embalažo priskrbi surovine za reciklirane izdelke.

Uporabniki higienskega papirja
iz lastnega snovnega kroga dokazano dosežejo
tudi finančne prihranke.

S KSK se vzpostavi tudi večja
transparentnost in spremljanje
količin – tako odpadne embalaže
kot higienskega papirja.
To posledično omogoča
tudi racionalnejšo uporabo.

Zmanjšajo se
izpusti CO2

Vsi udeleženci v krogotoku
prispevamo k ohranjanju naravnih
virov in večamo naravni kapital.

30%

KOMUNÁLNÍ MATERIÁLOVÝ
KOLOBĚH JE NASTAVEN,

jakmile se hygienickým papírem
z nápojových kartonů, které
jsou sesbírány v oblasti místní
komunity, zásobuje minimálně
30 % potřeb obecních společností a
institucí.

50%

KOMUNÁLNÍ MATERIÁLOVÝ
KOLOBĚH JE STABILNÍ,

jakmile se hygienickým papírem
z nápojových kartonů, které
jsou sesbírány v oblasti místní
komunity, zásobuje minimálně
50 % potřeb obecních společností a
institucí.

60%

KOMUNÁLNÍ MATERIÁLOVÝ
KOLOBĚH JE TRVALÝ,

jakmile se hygienickým papírem
z nápojových kartonů, které
jsou sesbírány v oblasti místní
komunity, zásobuje minimálně
60 % potřeb obecních společností a
institucí.

Prokazatelně fungují – projekty v praxi

Efektivitu, ekologické a finanční úspory KMK nápojových kartonů a hygienického papíru
dokazují víceleté projekty.
Přečtěte si, jak jsme vybudovali první projekty, kdo jsou partneři,
jaké jsou výsledky a jaké děláme pokroky.

Novo mesto

Místní komunita: MÚ Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Žužemberk
Technické služby Novo mesto

2015 66.779 80,5%
vybudování KMK poč. obyvatel současné pokrytí
oblasti

VÍCE

Ljubljana

Místní komunita: Ljubljana, Brezovica, Medvode
JP VOKA SNAGA Ljubljana

2017 295.504 46%
vybudování KMK poč. obyvatel současné pokrytí
oblasti

VÍCE

Brežice

Místní komunita: Obec Brežice
Technické služby Brežice

2019 24.473 61,7%
vybudování KMK poč. obyvatel současné pokrytí
oblasti

VÍCE

Kranj

Místní komunita: MO Kranj, Šenčur, Naklo, Preddvor, Jezersko
Technické služby Kranj

2021 76.840 30%
vybudování KMK poč. obyvatel současné pokrytí
oblasti

VÍCE

Od partnerské spolupráce
k oběhové kultuře

Každý partner koloběhu může přispívat a podporovat další stakeholdery v místní komunitě,
aby byl koloběh co nejefektivnější a aby místní komunita začala být co nejvíce soběstačná. Tak
se v místní komunitě skutečně realizuje oběhová kultura. Jak zavést, udržet a
zlepšovat KMK?

Od partnerskega sodelovanja
do krožne kulture

Vsak partner krogotoka lahko prispeva in spodbuja druge deležnike v lokalni skupnosti, da je krogotok čim bolj učinkovit in da postane lokalna skupnost čim bolj samooskrbna. Tako se v lokalni skupnosti dejansko udejanja krožna kultura. Kako vzpostaviti, vzdrževati in izboljševati KSK?

OBEC

V úzké spolupráci s technickými službami a dalšími stakeholdery vašeho KMK vybízejte instituce, aby se do KMK zapojovaly. Tím prokážete svou udržitelnou orientaci.

Vybídněte technické služby a další partnery KMK ve vaší místní komunitě, aby sledovali a kontrolovali množství tříděně sesbíraných použitých nápojových kartonů.

Ve spolupráci s technickými službami a dalšími partnery vašeho KMK::

 • vybízejte obyvatele a veřejné instituce, aby správně nakládali s použitými nápojovými kartony a odevzdávali ho tříděně do správného kontejneru,
 • sledujte výsledky a efekt vašeho komunálního materiálového koloběhu a zveřejněte je,
 • informujte a zvyšujte povědomí obyvatel o správném nakládání s použitými nápojovými kartony,
 • občas veřejně pochvalte a upozorněte na nejaktivnější stakeholdery a/nebo jednotlivce v místní komunitě vašeho KMK,,
 • staňte se uživatelem hygienického papíru, pro který jste surovinu obstarali v místní komunitě a vybídněte další veřejné společnosti a organizace (školy, knihovny, ostatní), aby se zapojily do sítě uživatelů.

Staňte se průkopníkem oběhového hospodářství a přidejte se k prvním obcím, které už oběhové hospodářství realizují.

OBECNÍ TECHNICKÉ SLUŽBY

Jako provozovatel nakládání s komunálním odpadem je i hnací silou KMK v místní komunitě. Spolupracuje s obcí, AOS a podporuje instituce a obyvatele, aby důsledně třídili použité nápojové kartony.

Ve spolupráci s technickými službami a dalšími partnery vašeho KMK:

 • vybízejte obyvatele a veřejné instituce, aby správně nakládali s použitými nápojovými kartony a odevzdávali ho tříděně do správného kontejneru,
 • sledujte výsledky a efekt vašeho komunálního materiálového koloběhu a zveřejněte je,
 • informujte a zvyšujte povědomí obyvatel o správném nakládání s použitými nápojovými kartony,
 • občas veřejně pochvalte a upozorněte na nejaktivnější v místní komunitě,
 • vybídněte veřejné společnosti a organizace (školy, knihovny, ostatní), aby se zapojily do sítě uživatelů hygienického
  papíru, na který opatřily surovinu.

Sledujte množství tříděně sesbíraných použitých nápojových kartonů na vašem území a spojte se s obcí a AOS za účelem dosažení co největšího efektu.

AUTORIZOVANÁ OBALOVÁ SPOLEČNOST /AOS

Obalové odpady musí být tříděny na několik frakcí, mezi nimi jsou i nápojové kartony. Po třídění jsou připraveny k recyklaci v množství – ze kterého je možné vyrobit dostatek hygienického papíru pro obecní potřeby – odvezeny do papírny.

Ve spolupráci s technickými službami:

 • sledujte množství tříděně sesbíraných použitých nápojových kartonů v místní komunitě a recyklované množství,
 • zajistěte třídění a pravidelný svoz obalů k recyklaci a zpracování na území KMK,
 • podílejte se na informování a zvyšování povědomí institucí a obyvatel o důsledném třídění použitých nápojových kartonů a jejich recyklaci.

Zapojte se do několika koloběhů, prezentujte osvědčené postupy a zkušenosti, vybízejte i ostatní místní komunity k vytvoření KMK.

PAPÍRNA

V papírnách z kartonové části použitých nápojových kartonů získají kvalitní celulózu a použijí ji jako vstupní surovinu k výrobě recyklovaného hygienického papíru.

Papírna zajistí, aby:

 • recyklační procesy použitých nápojových kartonů probíhaly v souladu se všemi předepsanými normami jakosti,
 • vyrobený hygienický papír byl kvalitou zcela srovnatelný s tím, který je vyroben z panenské celulózy,
 • nové, recyklované výrobky splňovaly všechny hygienické a environmentální normy.

DISTRIBUTOR VÝROBKŮ PROFESIONÁLNÍ HYGIENY OBJEKTŮ

Zajišťuje, aby bylo dohodnuté množství hygienického papíru včas dodáno uživatelům.

Vybídněte veřejné společnosti a organizace (školy, knihovny, ostatní), aby se zapojily do sítě uživatelů hygienického papíru, na který opatřily surovinu:

 • pomozte konečným uživatelům dosáhnout optimalizace stabilními a na globálním trhu celulózy nezávislými cenami výrobků z vlastního materiálového koloběhu,
 • podílejte se na informování a zvyšování povědomí institucí a obyvatel o důsledném třídění použitých nápojových kartonů a jejich recyklaci,
 • zjistěte, jaké papírové hygienické výrobky uživatelé v místní komunitě potřebují.

Zapojte se do několika koloběhů, prezentujte osvědčené postupy a zkušenosti, vybízejte i ostatní místní komunity k vytvoření KMK.

UŽIVATELÉ RECYKLOVANÉHO PAPÍRU

Obecní firmy a instituce v místní komunitě (školy, školky, knihovny, obecní úřad, atd.), které se rozhodnou, že budou používat recyklovaný hygienický papír z vlastního materiálového koloběhu, jsou ty, které ve skutečnosti komunální materiálový koloběh také uzavřou.

Zajistěte, abyste:

 • použité nápojové kartony odložili do kontejneru, podle pokynů obecních technických služeb,
 • o zapojení do KMK informovali a zvyšovali povědomí u interních zaměstnanců, návštěvníků vaší instituce a obyvatel.

Umožněte zaměstnancům a návštěvníkům účastnit se oběhového hospodářství.

Máte dotaz?
Přejete si vybudovat komunální materiálový koloběh ve vašem místě?

Rádi vyslechneme vaše návrhy a odpovíme na dotazy!