Projekti KSK

KSK Kranj

Delež oskrbe s higienskim papirjem, izdelanem iz odpadne embalaže tetrapak, kakršno zbirajo v občinah - članicah KSK, glede na celotno porabo higienskega papirja:

29%