• Vzpostavite krožno
  partnerstvo

  Za deležnike in partnerje

Zakaj vzpostaviti komunalni snovni krog embalaže
tetrapak in higienskega papirja?

KSK je mogoče oblikovati v vsaki občini ali mestu v EU, ki ima
vzpostavljen sistem ločevanja komunalnih odpadkov.

Komunalni snovni krog embalaže
tetrapak in higienskega papirja
se vzpostavi hitro in brez
dodatnih stroškov.

Skrajšajo se nabavne poti in
zmanjša se neposredna odvisnost
od razpoložljivosti in nabavnih
cen surovin za higienski papir.

Za higienski papir ni treba sekati dreves: lokalna skupnost v okviru obstoječega sistema ravnanja z odpadno embalažo priskrbi surovine za reciklirane izdelke.

Uporabniki higienskega papirja
iz lastnega snovnega kroga dokazano dosežejo
tudi finančne prihranke.

S KSK se vzpostavi tudi večja
transparentnost in spremljanje
količin – tako odpadne embalaže
kot higienskega papirja.
To posledično omogoča
tudi racionalnejšo uporabo.

Zmanjšajo se
izpusti CO2

Vsi udeleženci v krogotoku
prispevamo k ohranjanju naravnih
virov in večamo naravni kapital.

Zakaj vzpostaviti komunalni snovni krog embalaže
tetrapak in higienskega papirja?

KSK je mogoče oblikovati v vsaki občini ali mestu v EU, ki ima vzpostavljen sistem ločevanja komunalnih odpadkov.

Komunalni snovni krog embalaže
tetrapak in higienskega papirja
se vzpostavi hitro in brez
dodatnih stroškov.

Skrajšajo se nabavne poti in
zmanjša se neposredna odvisnost
od razpoložljivosti in nabavnih
cen surovin za higienski papir.

Za higienski papir ni treba sekati dreves: lokalna skupnost v okviru obstoječega sistema ravnanja z odpadno embalažo priskrbi surovine za reciklirane izdelke.

Uporabniki higienskega papirja
iz lastnega snovnega kroga dokazano dosežejo
tudi finančne prihranke.

S KSK se vzpostavi tudi večja
transparentnost in spremljanje
količin – tako odpadne embalaže
kot higienskega papirja.
To posledično omogoča
tudi racionalnejšo uporabo.

Zmanjšajo se
izpusti CO2

Vsi udeleženci v krogotoku
prispevamo k ohranjanju naravnih
virov in večamo naravni kapital.

30%

KOMUNALNI SNOVNI
KROG JE VZPOSTAVLJEN,

ko se s higienskim papirjem
iz embalaže tetrapak, kakršna
je zbrana na področju lokalne
skupnosti, oskrbuje najmanj
30% potreb občinskih podjetij in
ustanov.

50%

KOMUNALNI SNOVNI
KROG JE STABILEN,

ko se s higienskim papirjem
iz embalaže tetrapak, kakršna
je zbrana na področju lokalne
skupnosti, oskrbuje najmanj
50% potreb občinskih podjetij in
ustanov

60%

KOMUNALNI SNOVNI
KROG JE STALEN,

ko se s higienskim papirjem
iz embalaže tetrapak, kakršna
je zbrana na področju lokalne
skupnosti, oskrbuje najmanj
60% potreb občinskih podjetij in
ustanov.

Dokazano delujejo – projekti v praksi

Učinkovitost, okoljske in finančne prihranke KSK embalaže tetrapak in higienskega papirja dokazujejo večletni projekti.

Preberite, kako smo vzpostavljali prve projekte, kdo so partnerji, kakšni so rezultati in kako napredujemo.

Novo mesto

Lokalna skupnost: MO Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Žužemberk 
Komunala Novo mesto

2015 66.779 80,5 %
vzpostavitev KSK št. prebivalcev trenutna pokritost
področja

VEČ

Ljubljana

Lokalna skupnost: MO Ljubljana, Brezovica, Medvode
JP VOKA SNAGA Ljubljana

2017 295.504 46 %
vzpostavitev KSK št. prebivalcev trenutna pokritost
področja

VEČ

Brežice

Lokalna skupnost: Občina Brežice
Komunala Brežice

2019 24.473 61,7 %
vzpostavitev KSK št. prebivalcev trenutna pokritost
področja

VEČ

Kranj

Lokalna skupnost: MO Kranj, Šenčur, Naklo, Preddvor, Jezersko
Komunala Kranj

2021 76.840 30 %
vzpostavitev KSK št. prebivalcev trenutna pokritost
področja

VEČ

Od partnerskega sodelovanja
do krožne kulture

Vsak partner krogotoka lahko prispeva in spodbuja druge deležnike v lokalni skupnosti,
da je krogotok čim bolj učinkovit in da postane lokalna skupnost čim bolj samooskrbna. Tako
se v lokalni skupnosti dejansko udejanja krožna kultura. Kako vzpostaviti, vzdrževati in
izboljševati KSK?

Od partnerskega sodelovanja
do krožne kulture

Vsak partner krogotoka lahko prispeva in spodbuja druge deležnike v lokalni skupnosti, da je krogotok čim bolj učinkovit in da postane lokalna skupnost čim bolj samooskrbna. Tako se v lokalni skupnosti dejansko udejanja krožna kultura. Kako vzpostaviti, vzdrževati in izboljševati KSK?

OBČINA

V tesnem sodelovanju s komunalnim podjetjem in drugimi deležniki vašega KSK spodbujajte ustanove k vključevanju v KSK. S tem izkazujete svojo trajnostno usmerjenost.

Spodbudite komunalno podjetje in druge partnerje KSK v vaši lokalni skupnosti, da spremljajo in preverjajo količino ločeno zbrane odpadne embalaže tetrapak.

V sodelovanju s komunalnim podjetjem in drugimi partnerji vašega KSK:

 • spodbujajte prebivalce in javne ustanove, da pravilno ravnajo z odpadnim tetrapakom in ga ločeno oddajo v pravi zabojnik,
 • spremljajte rezultate in učinke vašega komunalnega snovnega kroga in jih objavite,
 • obveščajte in ozaveščajte prebivalce o pravilnem ravnanju z odpadno embalažo tetrapak,
 • občasno javno pohvalite in izpostavite najbolj aktivne deležnike in/ali posameznike v lokalni skupnosti vašega KSK,
 • postanite uporabnik higienskega papirja, za katerega ste v lokalni skupnosti priskrbeli surovino ter k temu spodbudite druga javna podjetja in organizacije (šole, knjižnice, druge), da se vključijo v mrežo uporabnikov.

Postanite pionir krožnega gospodarstva in se pridružite prvim občinam, ki že izvajajo krožno gospodarstvo.

OBČINSKO KOMUNALNO PODJETJE

Kot nosilec ravnanja s komunalnimi odpadki je tudi gonilna sila KSK v lokalni skupnosti. Sodeluje z občino, DROE ter spodbuja ustanove in prebivalce, da dosledno ločujejo odpadni tetrapak.

V sodelovanju s komunalnim podjetjem in drugimi partnerji vašega KSK:

 • spodbujajte prebivalce in javne ustanove, da pravilno ravnajo z odpadnim tetrapakom in ga ločeno oddajo v pravi zabojnik,
 • spremljajte rezultate in učinke vašega komunalnega snovnega kroga in jih objavite,
 • obveščajte in ozaveščajte prebivalce o pravilnem ravnanju z odpadno embalažo tetrapak,
 • občasno javno pohvalite in izpostavite najbolj aktivne v lokalni skupnosti,
 • spodbudite javna podjetja in organizacije (šole, knjižnice, druge), da se vključijo v mrežo uporabnikov higienskega
  papirja, za katerega so priskrbeli surovino.

Spremljajte količino ločeno zbrane odpadne embalaže tetrapak na vašem območju ter se povežite z občino in DROE, kako doseči čim večje učinke.

DRUŽBE ZA RAVNANJE Z ODPADNO EMBALAŽO/ DROE

Odpadna embalaža mora biti sortirana na več frakcij, med njimi tudi na embalažo tetrapak. Po sortiranju je pripravljena za recikliranje, v količini - iz katere je mogoče izdelati dovolj higienskega papirja za občinske potrebe - prepeljana v papirnico.

V sodelovanju s komunalnim podjetjem:

 • spremljajte količino ločeno zbrane odpadne embalaže tetrapak v lokalni skupnosti in reciklirano količino,
 • zagotovite sortiranje in reden odvoz embalaže v recikliranje in predelavo na območju KSK,
 • sodelujte pri obveščanju in ozaveščanju ustanov in prebivalcev o doslednem ločevanju odpadnega tetrapaka ter njegovem recikliranju.

Vključite se v več krogotokov, predstavljajte dobre prakse in izkušnje, spodbujajte tudi druge lokalne skupnosti za oblikovanje KSK.

PAPIRNICA

V papirnicah iz kartonskega dela odpadne embalaže tetrapak pridobijo kvalitetno celulozo in jo uporabijo kot vhodno surovino za izdelavo recikliranega higienskega papirja.

Papirnica skrbi, da:

 • postopki recikliranja odpadne embalaže tetrapak potekajo skladni z vsemi predpisanimi standardi kakovosti,
 • izdela higienski papir, po kvaliteti povsem primerljiv s tistim izdelanim iz deviške celuloze,
 • novi, reciklirani izdelki ustrezajo vsem zdravstvenim in okoljskim standardom.

DISTRIBUTER IZDELKOV ZA PROFESIONALNO OBJEKTNO HIGIENO

Skrbi, da je dogovorjena količina higienskega papirja pravočasno dostavljena uporabnikom.

Spodbudite javna podjetja in organizacije (šole, knjižnice, druge), da se vključijo v mrežo uporabnikov higienskega papirja, za katerega so priskrbeli surovino:

 • pomagajte končnim uporabnikom doseči optimizacije s stabilnimi - od globalnega trga celuloze neodvisnimi cenami izdelkov iz lastnega snovnega kroga,
 • sodelujte pri obveščanju in ozaveščanju ustanov in prebivalcev o doslednem ločevanju odpadnega tetrapaka ter njegovem recikliranju,
 • ugotovite, katere papirne higienske izdelke potrebujejo uporabniki v lokalni skupnosti.

Vključite se v več krogotokov, predstavljajte dobre prakse in izkušnje, spodbujajte tudi druge lokalne skupnosti za oblikovanje KSK.

UPORABNIKI RECIKLIRANEGA PAPIRJA

Občinska podjetja in ustanove v lokalni skupnosti (šole, vrtci, knjižnice, občina, itd.), ki se odločijo, da bodo uporabljate reciklirani higienski papir iz lastnega snovnega kroga - so tiste, ki dejansko tudi sklenejo komunalni snovni krog.

Skrbite, da:

 • odpadni tetrapak oddate v zabojnik, kot usmerja občinsko komunalno podjetje,
 • o vključenosti v KSK obvestite in ozaveščajte interno zaposlene, obiskovalce vaše ustanove in prebivalce.

Omogočite zaposlenim in obiskovalcem sodelovati v krožnem gospodarstvu.

Imate vprašanje?
Želite vzpostaviti komunalni
snovni krog v vašem kraju?

Z veseljem bomo prisluhnili vašim predlogom in odgovorili na vprašanja!