Projekti KSK

KSK Ljubljana

Delež oskrbe s higienskih papirjem, izdelanega iz odpadne embalaže tetrapak, kakršno zbirajo v občinah
- članicah KSK, glede na celotno porabo higienskega papirja:

48%