Projekti KSK

KSK Novo mesto

Delež oskrbe s higienskim papirjem, izdelanem iz odpadne embalaže tetrapak, kakršno zbirajo v občinah
- članicah KSK, glede na celotno porabo higienskega papirja:

83%