Entries by Špela Gutnik

Tetra Pak vyzýva na zodpovedné zaobchádzanie s obalmi

V priemere 75 % tetrapakových obalov pozostáva z lepenky vyrobenej z dlhých, silných papierových vlákien, ktoré možno niekoľkokrát recyklovať a vyrábať nové užitočné výrobky, ako sú hygienické papierové utierky, toaletný papier a iné. Je dôležité uložiť prázdny obal do príslušných nádob na separovaný zber, aby sa mohol dodať na zhodnotenie prostredníctvom existujúceho systému odpadového hospodárstva.

Spoločnosť Tetra Pak spustila kampaň na podporu zodpovedného správania zákazníkov a zvyšovanie povedomia o obehovosti ich obalov.

Dragan Rajković, riaditeľ pre trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti Tetra Pak Eastern Europe, hovorí: "Spoločnosť Tetra Pak v spolupráci s našimi partnermi podporila túto kampaň, aby oslovila čo najširšiu škálu spotrebiteľov a ukázala, že udržateľnosť je súčasťou našich riešení a zároveň súčasťou každodenného života. Tetra Pak sa zameriava na nízkouhlíkové a obehové riešenia, ktoré zohľadňujú vplyv surovín na klímu a výrobný reťazec. Nové riešenia sa vyvíjajú na základe surovín z obnoviteľných zdrojov a na rastlinnej báze. Získali sme za ne ocenenia, pretože spoločnosť Tetra Pak bola identifikovaná medzi 50 spoločnosťami, ktoré zavádzajú inovatívne riešenia na riešenie udržateľných a klimatických výziev. «

 

Komunálny materiálový kruh - miestna komunita zbiera použité nápojové kartóny ako zdroj surovín pre svoj hygienický papier.

V Slovinsku bol pred 6 rokmi založený aj priekopnícky obehový model - kruh komunálnych materiálov z tetrapakových obalov a hygienického papiera, kde miestne komunity posielajú separovane zozbierané obaly z tetrapaku na recykláciu na výrobu hygienického papiera používaného verejnými inštitúciami v tej istej komunite, kde sa obaly zbierali. V miestnej komunite preto poskytujú zdroj surovín pre nové výrobky prostredníctvom špecializovaného zberu a recyklácie. Táto prax už úspešne funguje v 15 slovinských mestách a obciach.

Foto: Propagačný materiál Tetra Pak

Komunálny materiálový kruh spája ďalších päť slovinských miest a obcí

Starostovia piatich slovinských miest a obcí - Kranj, Šenčur, Naklo, Preddvor a Jezersko podpísali dohodu so spoločnosťou Komunala Kranj o zriadení projektu Komunálny materiálový kruh (KMK) z vyseparovaných viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM, alebo aj tzv.tetrapakov) a hygienického papiera.

Obce budú aktívne propagovať KMK v rámci svojich verejných inštitúcií – školy, materské školy, zdravotníctvo, šport, kultúrne inštitúcie a verejné podniky. Celkovo by tieto inštitúcie mohli zabezpečiť spracovanie 90 ton VKM ročne.

Zriadenie KMK v týchto obciach súvisí s ich záväzkom k stratégii Zero Waste. Budú ešte aktívnejšie pracovať na znižovaní odpadu, zvyšovaní podielu vyseparovaných frakcií, zabezpečovaní čistého životného prostredia a zmene zvykov verejnosti smerom k udržateľnejším a obehovým postupom.

CIRCLOCAL – Medzinárodný workshop pre obehové hospodárstvo

Circular Shield sa na pozvanie mesta Novo mesto (SLO) zúčastňuje na projekte CIRCLOCAL, ktorý financuje Európska komisia a ktorý je zameraný na rozvoj obehového obstarávania a transfer osvedčených postupov medzi krajinami EÚ.

 

Je to projekt, v ktorom portugalské a holandské komunity a slovinské Novo mesto zdieľajú svoje vedomosti a osvedčené postupy.

 

Na podujatí 6. a 7. októbra bol predstavený projekt Komunálny materiálový kruh a nedávno realizované spoločné zelené a obehové obstarávanie hygienického papiera pre všetky verejné mestské inštitúcie v Novom meste.

 

O jeho úspechy v oblasti obehového hospodárstva sa s účastníkmi konferencie podelili Knof Institute, Komunala Novo mesto, Združenie pre rozvoj dobrovoľníckej práce, materská škola Pedenjped, Stredná elektrotechnická škola a technické gymnázium, Slovinský lesnícky inštitút, Obchodná komora Dolenjska a Bela krajina a obec Maribor.

 

Na základe videného sme ďalej upevnili naše presvedčenie, že rozvoj obehového hospodárstva môže byť odpoveďou na mnohé environmentálne, hospodárske a sociálne výzvy, ktorým v súčasnosti čelíme.

Obec Novo mesto s najvyšším podielom zúčastnených členov v projekte Komunálny materiálový kruh

Mesto Novo mesto (Slovinsko) sa stáva príkladom zeleného a obehového verejného obstarávania. 21 verejných inštitúcií a spoločností, vrátane Mestského úradu Novo mesto, sa spojilo do spoločného verejného obstarávania hygienického papiera vyrobeného z recyklovaných nápojových kartónov (viacvrstvové kombinované materiály, VKM).

 

Ide o rozšírenie projektu obehového hospodárstva z roku 2015, kedy bol v Novom meste prvýkrát založený miestny Komunálny materiálový kruh VKM a hygienického papiera. Vzhľadom na dobré referencie a skúsenosti užívateľov sa mesto rozhodlo pozvať zostávajúce mestské inštitúcie, aby sa zapojili do projektu.

 

Ako povedal primátor Gregor Macedoni, dnešným podpisom sa Novo mesto stáva vedúcou mestskou komunitou v oblasti obehového hospodárstva. "Týmto zeleným a obehovým spoločným verejným obstarávaním zabezpečujeme veľký podiel hygienického papiera z opätovného používania vyseparovaných použitých obalov v našich verejných inštitúciách," dodal primátor.

 

Zelené a obehové verejné obstarávanie je tiež populárnou témou na európskej úrovni, kde sa Novo mesto ako partner zúčastňuje na európskom projekte CircLocal.

 

V rámci projektu obec zriadila miestnu sieť organizácií, ktoré pôsobia v oblasti obehového hospodárstva a pripravuje medzinárodný workshop, kde okrem iného predstaví projekt KMK ako dobrý príklad zeleného a obehového verejného obstarávania.

 

Circular Shield – líder v oblasti obehového hospodárstva

Náš projekt Komunálny materiálový kruh bol prezentovaný v publikácii CIRCULAR INSIDER spolu s ďalšími slovinskými a európskymi lídrami v oblasti obehového hospodárstva. Ide o špeciálne vydanie, ktoré poskytuje sprievodcu po obehových a udržateľných postupoch v Slovinsku i mimo neho.

 

Magazín Circular Insider bol vydaný v súvislosti so slovinským predsedníctvom v Rade EÚ, ktoré sa začalo v júli 2021. Cieľom magazínu je byť zdrojom inšpirácie pre rozhodovacie orgány a priblížiť verejnosti koncept obehového hospodárstva. Prostredníctvom prezentácií praktických príkladov a rozhovorov môže byť Circular Insider výbornou inšpiráciou pre každého, kto chce zaviesť svoj "obehový model".

 

Circular Insider - rýchle rande s poprednými predstaviteľmi obehového hospodárstva - navrhol a vydal tím odborníkov Circular Change. Celý obsah publikácie je k dispozícii tu: https://www.circularchange.com/circular-insider.

 

Článok o Komunálnych materiálových kruhoch, ktoré spravuje naša spoločnosť, je uvedený na stranách 38-39.

Komunálny materiálový kruh prichádza už aj na Slovensko

Projekt Komunálny materiálový kruh nápojových kartónov a hygienického papiera, ktorý už úspešne funguje v 15 slovinských mestách a obciach, čoskoro ožije aj na Slovensku. Ivona Urbanová bola vybraná do funkcie národnej koordinátorky projektu na Slovensku s cieľom zabezpečiť vznik a rozvoj tohto dôležitého programu obehového hospodárstva. Ivona Urbanová je odborníčka na životné prostredie a nezávislá konzultantka v oblasti odpadového hospodárstva. Má dlhoročné skúsenosti s vývojom nových riešení v odpadovom hospodárstve - ako manažérka predaja v medzinárodnej spoločnosti pre odpadové hospodárstvo FCC na Slovensku a neskôr ako nezávislý konzultant úzko spolupracovala s priemyslom a obcami, aby im pomohla na ceste k trvalo udržateľnému rozvoju a kruhovým riešeniam v oblasti odpadu.

Ako národná koordinátorka pre Slovensko bude Ivona Urbanová zodpovedná za vznik a rozvoj komunálnych materiálových kruhov, ako aj za získavanie podporovateľov a členov v zúčastnených obciach. Jednou z najdôležitejších úloh tohto programu obehového hospodárstva je zvyšovanie povedomia samosprávy, inštitúcií a miestnej verejnosti, že môžu podporovať udržateľnejší rozvoj svojej komunity, a tým pozitívne vplývať na rozvoj miestnej komunity, ekonomiky a hospodárstva z dlhodobého hľadiska.

Komunálny materiálový kruh, ktorý tvoria nápojové kartóny a hygienické papierové obaly, je možné vytvoriť v ktorejkoľvek obci alebo meste v EÚ, ktoré majú zavedený systém separácie komunálneho odpadu. Preto plánujeme rozšíriť oblasť KMK aj do ďalších krajín EÚ, ktoré prejavia záujem.

Odpad z obalov nemusí byť nevyhnutne odpadom

Jedna tona starého papiera zachráni vo voľnej prírode 17 dospelých stromov. Kartónové obaly na mlieko a džúsy (nápojové kartóny) pozostávajú v priemere zo 75 % lepenky (celulózy), ktorú je možné spracovať na vysokokvalitný hygienický papier.

Spoločnosť Circular Shield sa v rámci projektu Komunálny materiálny kruh stará o spracovanie viac ako 5 % všetkých odpadových obalov z nápojových kartónov. Ide o dobrý príklad obehového hospodárstva v miestnych komunitách, ktoré sa aktívne implementuje v 15 slovinských obciach, ktoré zahŕňajú viac ako pätinu obyvateľstva. Jedným z kľúčových partnerov projektu je DINOS, spoločnosť zaoberajúca sa odpadovým hospodárstvom, ktorá chápe dôležitosť opätovného použitia odpadových materiálov a v Slovinsku je známa mnohými osvedčenými postupmi, od zberu starého papiera v škôlkach a školách po zber odpadových fliaš a humanitárne projekty.

Vzhľadom na znepokojujúce údaje, ktoré hovoria o tom, že množstvo komunálneho odpadu produkovaného v Slovinsku rastie, budú takéto projekty čoraz dôležitejšie. Súbežne s hľadaním efektívnych riešení na zabezpečenie opätovného využitia odpadu pracujú spoločnosti Dinos a Circular Shield aj na zvyšovaní povedomia o správnom nakladaní s odpadom a o potrebe jeho zníženia.

Nápojové kartóny (tetrapaky) sú udržateľným obalom

Slovo tetrapak sme si pre potreby článku požičali od výrobcu, inak hovoríme o kompozitných nápojových kartónoch na mlieko, džúsy a iné nápoje. Okrem spoločnosti Tetra Pak sú najväčšími výrobcami tohto balenia spoločnosti Elopak, SIG Combibloc, Stora Enso a BillerudKorsnäs, ktoré spojili svoje sily a vytvorili spoločnú víziu budúcnosti priemyslu a ochrany životného prostredia. Založili ACE – Alianciu pre nápojové kartóny a životné prostredie, ktorá sleduje dôležitý cieľ: poskytovať najudržateľnejšie, obnoviteľné, klimaticky pozitívne a obehové obaly na potraviny.

V záujme dosiahnutia stanovených plánov sa priemysel zaväzuje prijať dôležité opatrenia vo všetkých oblastiach, od udržateľnej ťažby materiálov po zníženie dopadov na podnebie, dekarbonizáciu, zber a spracovanie použitých nápojových kartónov.

V súčasnosti sa v Európe recykluje viac ako 50 % kompozitných nápojových kartónov a v Slovinsku viac ako 40 %. Do roku 2030 však výrobcovia, ktorí sú členmi Aliancie ACE, plánujú dosiahnuť 90 % mieru zberu a najmenej 70 % mieru recyklácie.

Nápojové kartóny na tekuté potraviny sú recyklovateľné nízkouhlíkové obalové roztoky, ktoré chránia jedlo a nápoje, umožňujú bezpečné používanie výrobkov a prepravu a zabraňujú tvorbe zlikvidovaných potravín. Prostredníctvom záväzkov a cieľov stanovených v Pláne do roku 2030 sa výrobcovia budú usilovať zabezpečiť, aby ich obaly naďalej aktívne prispievali k ambíciám Európskej zelenej dohody, najmä k neutralite podnebia, obehovosti, biodiverzite a odolným potravinovým systémom, bez toho, aby nebolo ohrozené zdravie a bezpečnosť spotrebiteľa. Výrobcovia pracujú na dosiahnutí cieľa, aby sa ich obaly do roku 2030 stali nízkouhlíkovým obalovým riešením.

Komunálny materiálový kruh nápojových kartónov a hygienického papiera

V Slovinsku je už približne 5,5 % nápojových kartónov recyklovaných na výrobu hygienického papiera, ktorý sa používa vo verejných inštitúciách a spoločnostiach v obciach, kde je zriadený komunálny materiálových kruh nápojových kartónov a hygienického papiera. Ide o program obehového hospodárstva, v ktorom miestna komunita správnou likvidáciou nápojových kartónov poskytuje celulózu na výrobu toaletného papiera v mestských inštitúciách a spoločnostiach. Tento model doteraz zaviedlo 15 obcí, kde sa o nakladanie s odpadom starajú spoločnosti Voka Snaga Ljubljana, Komunala Novo mesto, Komunala Brežice a Komunala Kranj.

Toto je dobrý príklad uzavretej materiálovej slučky, ktorá súčasne zaisťuje sebestačnosť so zdrojmi surovín a umožňuje kontrolu nákladov na použitie hygienického papiera.

 

Dôležité údaje o nápojových kartónoch:

Z čoho sa skladajú nápojové kartóny

V priemere až 75 % nápojových kartónov pozostáva z lepenky (papiera), ktorá je vyrobená z dlhých a hrubých papierových vlákien, ktoré je možné niekoľkokrát recyklovať. 20 % obalov je vyrobených z plastu (polyetylén, ktorý chráni výrobok voči vlhkosti) a 5 % z hliníka (tento výrobok chráni pred svetlom, vzduchom a mikroorganizmami).

Ako správne separovať a likvidovať nápojové kartóny

Po použití produktu dôkladne vyprázdnite obal, vyrovnajte okraje, stlačte ho a zatvorte viečko a odložte do vhodného kontajnera alebo vreca (v Slovinsku sú to zvyčajne žlté kontajnery). Tým sa ušetrí miesto v kontajneroch a obal sa pripraví tak, aby ho organizácie zodpovednosti výrobcov mohli triediť a odovzdať na recykláciu.

Proces spracovania nápojových kartónov

Odpad z obalov sa zmieša s vodou v t.i. rozvlákňovači – mixéri. Odstredivá sila oddeľuje vrstvy troch materiálov, z ktorých je zložený: celulózové vlákna z lepenky, hliníkovú fóliu a polyetylén. Najdôležitejšou súčasťou procesu je čistenie týchto troch zložiek, ktoré sa však našťastie dá dosiahnuť iba mechanickým spracovaním a vyhneme sa tak použitiu chemikálií. Pomocou príslušných strojov sa celulózové vlákna očistia vodou a sterilizujú parou pri 120 °C.

Nápojové kartóny je možné spracovať na nové, užitočné a vysoko kvalitné hygienické papierové výrobky, ako sú vreckovky, uteráky, toaletný papier. Takto recyklovaná lepenka z nápojových kartónov cirkuluje v nových výrobkoch, čím sa šetrí drevo, cenné prírodné bohatstvo.

Zo zmesi plastu a hliníka sa zase vyrobia dávkovače papiera, nábytkové prvky a podobne.