• Krožna kultura v vaših rokah

  Za prebivalce in uporabnike
  higienskega papirja

Kako lahko sodelujete?

Prebivalci in ustanove z ločenim zbiranjem odpadne KEMS omogočijo, da embalaža
postane vir surovin za nove papirnate higienske izdelke. Ustanove, ki se odločijo za uporabo
higienskega papirja, za katerega so priskrbeli surovino, sklenejo snovni krog. Tako omogočajo
delovanje krožnega gospodarstva v lokalni skupnosti.

Skrbite, da:

Odpadni tetrapak oddajate
v zabojnik, kot to določa
občinsko komunalno podjetje.

O vključenosti v KSK obveščajte
in ozaveščajte interno
zaposlene, obiskovalce vaše
ustanove in prebivalce.

Kako lahko sodelujete?

Prebivalci in ustanove z ločenim zbiranjem odpadne KEMS omogočijo, da embalaža postane vir surovin za nove papirnate higienske izdelke. Ustanove, ki se odločijo za uporabo higienskega papirja, za katerega so priskrbeli surovino, sklenejo snovni krog. Tako omogočajo delovanje krožnega gospodarstva v lokalni skupnosti.

Skrbite, da:

Odpadni tetrapak oddajate
v zabojnik, kot to določa
občinsko komunalno podjetje.

O vključenosti v KSK obveščajte
in ozaveščajte interno
zaposlene, obiskovalce vaše
ustanove in prebivalce.

Namigi za več krožne kulture

Ugotovite, koliko higienskega
papirja uporabljajo javne
ustanove, kot so vrtci, šole,
knjižnice, druge ustanove na
mesec ali leto.

Izračunajte, koliko dreves
je potrebno posekati za
celulozna vlakna, iz katerih
izdelajo nereciklirane
papirnate higienske izdelke
– na splošno in v vaši lokalni
skupnost

Ugotovite, kolikšna je količina
ločeno zbrane odpadne
embalaže za mleko in sokove
v posameznem mesecu in v letu.

Primerjajte, koliko dreves
prihranite z delovanjem KSK
v vaši občini.

O embalaži tetrapak

Vsak partner krogotoka lahko prispeva in spodbuja druge deležnike v lokalni skupnosti, da je
krogotok čim bolj učinkovit in da postane lokalna skupnost čim bolj samooskrbna. Tako se v
lokalni skupnosti dejansko udejanja krožna kultura. Kako pristopiti?


EMBALAŽA TETRAPAK JE SESTAVLJENA IZ VEČ
TANKIH SLOJEV TREH SESTAVNIH MATERIALOV:

 • Karton, ki je izdelan iz celuloznih vlaken, sestavlja okoli 74 % embalaže tetrapak.
 • Polietilen, ki ga embalaža vsebuje 22%, varuje embalažo in izdelek v njej pred vlago ter hkrati povezuje različne plasti embalaže.
 • Zelo tanka plast alu folije, ki vsebino (izdelek v embalaži) varuje pred svetlobo, mikroorganizmi in zrakom.

RAVNANJE Z IZPRAZNJENO EMBALAŽO
TETRAPAK

 • Ko embalažo tetrapak izpraznimo, jo sploščimo in zapremo s pokrovčkom. Tako zavzema 20-krat manj prostora, s čimer prihranimo prostor v zabojnikih in pri transportu. S tem vplivamo tudi na nižje izpuste CO2.
 • Ločeno jo odložimo v za to namenjeni zabojnik. Vsako komunalno podjetje ima določeno, v kateri zabojnik spada, zato bodite pozorni na napise na zabojnikih in navodila komunalnega podjetja. Običajno odpadno KEMS odlagamo v zabojnik za odpadno embalažo, ponekod pa tudi v zabojnik za odpadni papir.

O embalaži tetrapak

Vsak partner krogotoka lahko prispeva in spodbuja druge deležnike v lokalni skupnosti, da je krogotok čim bolj učinkovit in da postane lokalna skupnost čim bolj samooskrbna. Tako se v lokalni skupnosti dejansko udejanja krožna kultura. Kako pristopiti?


EMBALAŽA TETRAPAK JE SESTAVLJENA IZ VEČ
TANKIH SLOJEV TREH SESTAVNIH MATERIALOV:

 • Karton, ki je izdelan iz celuloznih vlaken, sestavlja okoli 74 % embalaže tetrapak.
 • Polietilen, ki ga embalaža vsebuje 22%, varuje embalažo in izdelek v njej pred vlago ter hkrati povezuje različne plasti embalaže.
 • Zelo tanka plast alu folije, ki vsebino (izdelek v embalaži) varuje pred svetlobo, mikroorganizmi in zrakom.

RAVNANJE Z IZPRAZNJENO EMBALAŽO
TETRAPAK

 • Ko embalažo tetrapak izpraznimo, jo sploščimo in zapremo s pokrovčkom. Tako zavzema 20-krat manj prostora, s čimer prihranimo prostor v zabojnikih in pri transportu. S tem vplivamo tudi na nižje izpuste CO2.
 • Ločeno jo odložimo v za to namenjeni zabojnik. Vsako komunalno podjetje ima določeno, v kateri zabojnik spada, zato bodite pozorni na napise na zabojnikih in navodila komunalnega podjetja. Običajno odpadno KEMS odlagamo v zabojnik za odpadno embalažo, ponekod pa tudi v zabojnik za odpadni papir.

RECIKLIRANJE

 • Recikliranje v papirnicah poteka z razpuščanjem v vodi, kjer
  se materiali razslojijo.
 • Izločijo karton, ga posušijo in uporabijo kot vhodni material
  za izdelavo higienskega papirja.
 • Aluminij in polietilen prav tako uporabijo za nove izdelke, kot so npr. podajalniki za papirnate higienske izdelke.

Reciklirani izdelki – higienski papir

Celulozo iz embalaže tetrapak je mogoče reciklirati, ker ta vsebuje več kot 70 % celuloze.
Iz embalaže tako pridobimo kakovostno celulozo, iz katere izdelajo higienski papir.

To so papirnate brisačke, servietki, robčki, toaletni papir in drugi.

Imate vprašanje? Želite vzpostaviti komunalni snovni krog v vašem kraju?

Z veseljem bomo prisluhnili vašim predlogom in odgovorili na vprašanja!