Projekty KMK

KMK Brežice

Podiel dodávky hygienického papiera vyrobeného z obalových nápojových kartónov vyzbieraných v obciach – členoch KMK, pokiaľ ide o celkovú spotrebu hygienického papiera:

61,7%