Projekty KMK

MMC Ljubljana

Podiel dodávky hygienického papiera vyrobeného z obalových nápojových kartónov vyzbieraných v obciach
– členoch KMK, pokiaľ ide o celkovú spotrebu hygienického papiera:

43,1%