Projekty KMK

KMK Novo mesto

Podiel dodávky hygienického papiera vyrobeného z obalových nápojových kartónov
vyzbieraných v obciach – členoch KMK, pokiaľ ide o celkovú spotrebu
hygienického papiera:

80,5%