Entries by Niko Kumar

Javni holding Ljubljana za komunalni snovni krog embalaže tetrapak in higienskega papirja prejel nagrado za dobro prakso trajnostnega urbanega razvoja

Pod imenom »Skupno zeleno« se je Javni holding Ljubljana prijavil na razpis Inštituta IPoP »Mesta mestom« s projektom komunalnega snovnega kroga embalaže tetrapak in higienskega papirja, v katerega je v Ljubljani trenutno vključenih 39 javnih podjetjih in ustanov. Gre za projekt krožnega gospodarstva, pri katerem se namesto primarnih surovin za izdelavo higienskega papirja uporabi sekundarna surovina - reciklirana odpadna embalaža tetrapak iz obstoječega sistema ravnanja z odpadki v občini.

Svojo odločitev je ocenjevalna komisija ob izboru med 15 najboljših utemeljila takole: »sistem skupnega in zelenega javnega naročanja predstavlja velik potencial za vse občine, ki imajo moč s pametnim javnim naročanjem vlagati v lokalni in zeleni razvoj«.

Inštitut IPoP je preko razpisa »Mesta mestom« letos poleti občine in javna podjetja pozval, naj jim posredujejo svoje dobre prakse trajnostnega urbanega razvoja. Na razpis je prispelo 29 projektov iz 13 slovenskih občin. Ocenjevalno komisijo za izbor najboljših so sestavljali Tomaž Miklavčič z Ministrstva za okolje in prostor, Mojca Švajger z Občine Tržič ter Nina Plevnik in Petra Očkerl z IPoP.

Projekt je del programa URBACT, katerega poslanstvo je spodbujati in podpirati trajnostni in celoviti urbani razvoj mest. Izbrana mesta z dobro prakso bodo prejela Priznanje Mesta mestom, dobra praksa za trajnostni urbani razvoj, ki vključuje objavo v katalogu Mesta mestom #3, širjenje prek spletnih strani in družabnih omrežij, animacijo o dobri praksi ter predstavitev na dogodku.
Več o projektu Mesta mestom in letošnjih nagrajencih: TUKAJ.

V predelavo smo letos poslali preko 200 ton odpadne embalaže tetrapak

Projekt vzpostavitve snovnega kroga embalaže tetrapak in recikliranega higienskega papirja pomembno prispeva k razvoju krožne kulture in krožnega gospodarstva v Sloveniji. V vseh desetih občinah pristopnicah, so se aktivnosti nemoteno izvajale tudi skozi celo letošnje leto in projekt ob koncu leta beleži res spodbudne rezultate.

V letu 2020 smo v sodelovanju z javnim podjetjem Voka-Snaga Ljubljana, Komunalo Novo mesto in Komunalo Brežice zbrali in v predelavo oddali preko 200 ton odpadne embalaže tetrapak, kar volumensko predstavlja dobrih 560 m3 odpadkov. S tem so si v občinah zagotovili surovino za izdelavo recikliranega higienskega papirja, ki ga danes uporablja že 67 lokalnih ustanov in podjetij, načrtujemo pa, da se jim bo v kratkem pridružilo še več novih. Prav tako imamo za leto 2021 v načrtu širitev projekta na nove občine v Sloveniji.

Z zavestno odločitvijo, da za izdelavo higienskega papirja uporabijo sekundarne vire surovin, kakršnega uporabljajo v svojih prostorih, so pristopniki pred sečnjo ohranili 2.800 dreves in zmanjšali izpuste CO2 za 176.110 kg.

Občine – članice komunalnih snovnih krogov:

 • MO Ljubljana
 • MO Novo mesto
 • Brežice
 • Dolenjske Toplice
 • Mirna Peč
 • Straža
 • Šentjernej
 • Škocjan
 • Šmarješke Toplice
 • Žužemberk

Širitev ekipe in smeli načrti za 2021

Projekt vzpostavitve komunalnih snovnih krogov (KSK) embalaže tetrapak in higienskega papirja se v času epidemije ni ustavil. Celo nasprotno – to obdobje smo učinkovito izkoristili za širitev ekipe ter pripravo in aktivacijo novih deležnikov. Prizadevali si bomo, da bo v letu 2021 projekt na novo zaživel v številnih regijah po vsej Sloveniji.

Ekipi se je decembra pridružila nacionalna koordinatorka, ki bo skrbela za spodbujanje tega pomembnega projekta krožnega gospodarstva. To mesto je zasedla Špela Gutnik, ki je pred tem kot direktorica prodaje in marketinga aktivno sodelovala pri vodenju ene od vodilnih medijskih založb v Sloveniji. Kot vodja projektov je sodelovala tudi pri razvoju produktov in komunikacijskih rešitev ter digitalizaciji podjetja. Njeno široko znanje in dolgoletne izkušnje s področij vodenja, prodaje in marketinga bodo igrali pomembno vlogo pri širitvi projektov KSK. Kot nacionalna koordinatorka bo Gutnikova zadolžena za vzpostavljanje novih KSK in za pridobivanje novih članov v občinah, ki v projektu že aktivno sodelujejo.

Projekt vzpostavljanja KSK je v prvi vrsti namenjen ozaveščanju vodstev in članov lokalnih skupnosti, da lahko s spremenjenim načinom upravljanja z odpadno embalažo vzpostavijo temelje trajnostnega razvoja – in s tem dolgoročno pozitivno vplivajo na razvoj lokalne skupnosti, gospodarstva in okolja.

Komunalni snovni krog je mogoče oblikovati v vsaki občini ali mestu v EU, ki ima vzpostavljen sistem ločevanja odpadkov.

Glede na to, da v Sloveniji občine v sodelovanju s komunalnimi podjetji v večini primerov učinkovito skrbijo za ločevanje odpadkov, je torej pot do vzpostavitve KSK relativno enostavna. Dosedanji rezultati že vzpostavljenih KSK pa pričajo tudi o tem, da projekt tudi pomembno vpliva na ohranjanje in varovanje okolja.

Za ilustracijo na tem mestu navajamo le nekaj ključnih številk:

 • KSK so v Sloveniji že vzpostavljeni v skupaj 10 občinah v Sloveniji, projekt tako pokriva skoraj petino vseh prebivalcev;
 • v projektu se je doslej zbralo preko 17 milijonov kosov (cca 600 ton) odpadne embalaže;
 • s tem je v Sloveniji do danes ohranjenih 7.789 dreves in emisije CO2 so zmanjšane za 486 tisoč kilogramov.

Ljubljana, Novo mesto in Brežice kot pionirji na področju vzpostavljanja KSK predstavljajo koristen vir informacij in primerov dobrih praks, na podlagi katerih lahko načrtujemo širitev projekta in postopke za pridobivanje novih aktivnih članov.

Prizadevali si bomo, da bomo do konca leta 2021 podvojili število prebivalcev, vključenih v aktivne KSK.

Naše poslanstvo je in ostaja krožna kultura

Projekt KSK je projekt krožnega gospodarstva. Na globalni ravni se soočamo z omejenostjo naravnih virov in naraščajočo populacijo, zato moramo za dolgoročno vzdržnost z naravnimi viri ravnati bolj gospodarno in jih skušati v potrošnem ciklu zadržati dlje časa.

Z vzpostavitvijo KSK počnemo prav to – v sodelovanju z občinami, komunalnimi podjetji in prebivalci spreminjamo način upravljanja z odpadki. Obstoječi sistem ravnanja z odpadno embalažo tetrapak preoblikujemo v krožni model. Namensko zbrana embalaža v lokalnih skupnostih se odda v postopek reciklaže, iz nje pridobimo celulozo, iz katere izdelamo higienski izdelki, ki se kot končni izdelki vrnejo v iste lokalne skupnosti, kjer se je embalaža zbrala kot vir surovine. S tem je krog sklenjen.

Če bi vsi živeli kot Slovenci, bi vsako leto porabili za tri planete naravnih virov

Slovenija je namreč vse naravne vire, ki jih ima na razpolago za tekoče leto, letos porabila že do 26. aprila. Gledano globalno pa je dan okoljskega dolga v letu 2020 nastopil 22. avgusta.

Z vzpostavitvijo KSK, kjer omogočamo ponovno uporabo odpadne embalaže, si v Sloveniji neposredno prizadevamo tudi za izboljšanje okoljske statistike Slovenije in resnično upamo, da bomo z našim projektom lahko pomembno prispevali k spodbujanju kulture krožnega gospodarstva ter spodbujanju trajnostnega razvoja.